Menu

DESOI sustav spiralnih sidara Sidro plus W

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 139833 OR shop_item_has_category.category_line_no = 139833 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

DESOI sustav spiralnih sidara Sidro plus W

Kad god je povezanost između vanjskog i nosivog dijela zida djelomice ili u cijelosti nestala, idealno rješenje je DESOI sustav spiralnih sidara Plus W. Sustav se sastoji od sidra DESOI Plus W i DESOI morta za spiralna sidra.
Sidro Plus W se uvrće u mort za spiralna sidra. Spiralni oblik sidra stvara jaču adhezivnu vezu između dvije komponente sustava. Tiksotropna konzistencija morta za spiralna sidra sprječava njegovo otjecanje u međuprostore i šupljine. DESOI sidro Plus W od austenitnog nehrđajućeg čelika ima nazivni promjer od 8 mm i raspoloživo je prethodno odrezano na mjeru između 180 i 400 mm (u koracima od po 20 mm).
Nachträgliche Verankerung mit dem DESOI Spiralankersystem Anker Plus W

Additional anchoring with the
DESOI Spiral Anchor System Anchor Plus W

PDF german/english

PDF german/french

Područja primjene

 • Višeslojni zidovi
 • Sanacija zidova
 • Ovješene fasade sa zračnim rasporom


Primjeri primjene

 • Naknadno sidrenje
 • Naknadno armiranje višeslojnih zidova
 

Prednosti i pogodnosti

 • Minimalan zahvat u zidove
 • Pogodan za sve vrste zidova i beton
 • Preuzimanje vlačnih i smičnih sila
Savjet

Za saniranje građevinskih objekata potrebno je odlično poznavanje stanja građevine. Dimenzioniranje i primjena sidrenih elemenata je predmet projektiranja. Prema DIN 1053-1:1996-11, odjeljak 8.4.3, tablica 11, potrebno je najmanje 5 sidara po m2.

UREĐAJ ZA PROVJERU NOSIVOSTI

Provjera nosivosti sidra
Potrebno je provesti ispitivanje na najmanje pet sidara na svakoj površini zida i ispitivanje se smatra uspješnim ako uz ispitno opterećenje od 1,5 kN u nosivom sloju ne budu premašene vrijednosti:
 • 5 x povlačenje: 0,5 mm
 • 10 x povlačenje: 1,1 mm
u nosivom sloju zida: 1,0 mm u betonu.
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top