Menu

DESOI sustav spiralnih sidara Sidro plus W

More Informations
Filter
Filter
Page
12

DESOI sustav spiralnih sidara Sidro plus W

Kad god je povezanost između vanjskog i nosivog dijela zida djelomice ili u cijelosti nestala, idealno rješenje je DESOI sustav spiralnih sidara Plus W. Sustav se sastoji od sidra DESOI Plus W i DESOI morta za spiralna sidra.
Sidro Plus W se uvrće u mort za spiralna sidra. Spiralni oblik sidra stvara jaču adhezivnu vezu između dvije komponente sustava. Tiksotropna konzistencija morta za spiralna sidra sprječava njegovo otjecanje u međuprostore i šupljine. DESOI sidro Plus W od austenitnog nehrđajućeg čelika ima nazivni promjer od 8 mm i raspoloživo je prethodno odrezano na mjeru između 180 i 400 mm (u koracima od po 20 mm).
Nachträgliche Verankerung mit dem DESOI Spiralankersystem Anker Plus W

Additional anchoring with the
DESOI Spiral Anchor System Anchor Plus W

PDF german/english

PDF german/french

Područja primjene

  • Višeslojni zidovi
  • Sanacija zidova
  • Ovješene fasade sa zračnim rasporom


Primjeri primjene

  • Naknadno sidrenje
  • Naknadno armiranje višeslojnih zidova
 

Prednosti i pogodnosti

  • Minimalan zahvat u zidove
  • Pogodan za sve vrste zidova i beton
  • Preuzimanje vlačnih i smičnih sila
Savjet

Za saniranje građevinskih objekata potrebno je odlično poznavanje stanja građevine. Dimenzioniranje i primjena sidrenih elemenata je predmet projektiranja. Prema DIN 1053-1:1996-11, odjeljak 8.4.3, tablica 11, potrebno je najmanje 5 sidara po m2.

UREĐAJ ZA PROVJERU NOSIVOSTI

Provjera nosivosti sidra
Potrebno je provesti ispitivanje na najmanje pet sidara na svakoj površini zida i ispitivanje se smatra uspješnim ako uz ispitno opterećenje od 1,5 kN u nosivom sloju ne budu premašene vrijednosti:
  • 5 x povlačenje: 0,5 mm
  • 10 x povlačenje: 1,1 mm
u nosivom sloju zida: 1,0 mm u betonu.
scroll top