Menu
Rissinjektion

Horizontalno brtvljenje

Horizontalno zatvaranje (tlačno ubrizgavanje) primjenjuje se kod sustava brtvljenja protiv kapilarne uzlazne vlažnosti. Podrumi sve danas sve više prenamjenjuju u stambene prostorije. Za postizanje kakvoće u mnogim slučajevima u vlažne zidove mora biti izvedena dodatna stručna izolacija. U slučaju šupljina te se zapunjavaju cementnim ljepilom. Cilj horizontalnog zatvaranje je sužavanje kapilara u građevinskom materijalu i daljnje sprečavanje rasta vlažnosti te smanjenje sadržajnosti vlage u zidovima. Zapunjavanje šupljina i unos horizontalne blokade odvija se preko istog sustava pakera.
Prednosti i korištenje
 • Učvršćivanje zida i stabilizacija zida u području ubrizgavanja
 • Niska potrošnja injektorske tekućine prethodnim zapunjavanjem šupljina
 • Potrebno je manje pribora, npr.niže habanje bušilice i potreba pakera
 • Kraće vrijeme rada po tekućem metru
Primjeri primjene
 • Može se dodatno nanijeti na stare građevinske objekte
 • Ovisno o objektu i stupnju promočivosti u obzir dolaze različiti postupci za primjenu
 • Prethodni pregledi su kao osnova nužni za sanacijske mjere
 • Horizontalna zatvaranja moraju biti izvedena preko čitavog poprečnog presjeka građevinske komponente
Područja primjene
 • Zidovi sa šupljinama
 • Homogeni zidovi iz opeke
 • Homogeni zidovi iz opeke s niskom alkalnosti i stupnjem promočivosti ˃ 80%

Postupak injektiranja u ziđe sa šupljinama

Ubrizgavanjem u više faza pomoću postupka pod niskim tlakom se popunjavaju šupljine, praznine i pukotine injekcijskim mortom bez stezanja, koristeći paker za bušenje. Preko tih istih pakera se kroz koplje izrađuje kanal za bušenje. Materijal za ubrizgavanje ubrizgava se tlačnim ubrizgavanjem (3-5 bara) radi bolje raspodjele. To omogućava optimalnu učinkovitost u području injektiranog zida.

više o proizvodima

Postupak injektiranja u homogeno žiđe

Odabrani materijal za ubrizgavanje uvodi se u komponentu pakerom za bušenje pomoću kontinuiranog tlaka (3-5 bara) koji je usklađen s komponentom. Važno je imati ravnomjernu raspodjelu materijala za ubrizgavanje kako bi se osiguralo da se u skladu s tim formira zona reakcije. Ovisno o stanju komponente, tlak ubrizgavanja stoga treba održavati dulje vrijeme (npr. nekoliko minuta po pakeru).
 
scroll top