Menu

DESOI sustav sidrenja - specijal

More Informations
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 142490 OR shop_item_has_category.category_line_no = 139980 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

DESOI sustav sidrenja - specijal

DESOI Verankerungssystem 
DESOI Anchor Systems

PDF german/english
PDF german/french

lspunjavanje - paker za punjenje sa sidrom

Radni koraci

 • Rupu za bušenje očistite kopljem za ispuhivanje
 • Umetnite sidra od nehrđajućeg čelika s odgovarajućim odstojnicima i pakerima za punjenje u sredinu rupe za bušenje
 • Suhi mort DESOI AnchorNox® pomiješajte i pripremite vijčanu pumpu DESOI PowerInject SP20
 • Ubrizgavajte punilo. Zatečeni zrak može iscuriti kroz crijevo za odzračivanje, (nakon što je sav zrak ispušten, crijevo prežabite) čime se omogućuje da se otvor potpuno napuni
 • Zatvorite paker za punjenje kapicom
 • Nakon što punilo otvrdne, uklonite paker za punjenje
 • Zatvorite otvor

Prednosti

 • Ušteda vremena jednostavnim i brzim postavljanjem pakera za punjenje
 • Paker za punjenje nakon ubrizgavanja uklanja se lako, a nakon čišćenja moguće ga je upotrijebiti ponovo

Ciljevi primjene

 • Uspostavljanje spoja tarnim otporom
 • Pažljivo održavanje i popravak zaštićenih spomenika kulture

Punjenje - komad za punjenje sa sidrom

Radni koraci

 • Rupu za bušenje očistite kopljem za ispuhivanje
 • Umetnite sidro od nehrđajućeg čelika s odgovarajućim odstojnikom, cijevi za materijal i komadom za punjenje u sredinu u rupu za bušenje
 • Na dovod materijala navrnite komad za blokiranje
 • Suhi mort DESOI AnchorNox® pomiješajte i pripremite vijčanu pumpu DESOI PowerInject SP20
 • Ubrizgavajte materijal za ubrizgavanje sve dok materijal ne izađe iz oduška, zatvorite čepom
 • Ispunite rupu mortom za sidrenje odzračujući s kraja rupe
 • Tijekom punjenja polako povucite dovod materijala i sve
 • Praznine popunite
 • Zatvorite dio za punjenje čepom (promjer otvora 10,5 mm)

Prednosti

 • Ušteda vremena jednostavnim i brzim postavljanjem komada za punjenje
 • Komad za punjenje nakon ubrizgavanja uklanja se lako, a nakon čišćenja moguće ga je upotrijebiti ponovo

Ciljevi primjene

 • Uspostavljanje spoja tarnim otporom
 • Pažljivo održavanje i popravak zaštićenih spomenika kulture

DESOI jednostruki regulator zatezne sile

Patentirani DESOI jednostruki regulator zatezne sile uređaj je za natezanje i održavanje stalne zatezne sile građevinskih dijelova i konstrukcija. Može kompenzirati opterećenja koji oštećuju konstrukciju, uzrokovane opterećenjima raznih intenziteta, npr. kompenzirati vibracije (promet teških vozila, zvonjava), promjene temperature i vlage, opterećenja vjetrom itd.

Jednostruki regulator zatezne sile DESOI unaprijed se zateže na izračunatu vrijednost zatezne sile i održava je konstantnom. Krivulja sile može se zabilježiti pomoću elektroničkog mjernog uređaja. Ugradnja se može izvesti vezivnim djelovanjem (vezivnim mortom) ili kontaktnim spajanjem (vlačna ploča/čelna ploča), vidljivo ili prekriveno.

 

Zadaci i primjeri upotrebe

 • Apsorpcija vlačnih opterećenja
 • Smanjenje vršnih opterećenja
 • Stabilizacija dijelova građevine i konstrukcija


Napomena
Izvedba pojedinog DESOI jednostrukog regulatora zatezne sile ovisi o konkretnom objektu.Detail: Installation with compound effect
Example: DESOI Single load control unit installed

DVOSTRUKI REGULATOR ZATEZNE SILE

Dvostruki regulator zatezne sile je naprava za podupiranje i držanje konstantnih opterećenja građevnih komponenti. On omogućuje držanje konstantnog postava tereta konstrukcije te na želju također zacrtavanje preko mjernih uređaja. Čak i kod nestabilnosti kod dinamičkih opterećenja (npr. zbog malog potresa, zvonjenja, promjena temperature i vlažnosti, vrtloga zraka) opterećenje se može održati konstantno na istoj razini.
scroll top