Menu

Injektiranje u obliku vela

More Informations
Filter
Filter
Page
12

Injektiranje u obliku vela

U praksi dokazan naknadni postupak brtvljenja u tunelogradnji, za inženjerske građevine, stambene i industrijske zgrade, parkirne kuće, niskogradnje i gradnju kanala u vodogradnji. Ubrizgavanje koprena akrilatnim gelom (smola za hidrostrukture) rezultira brtvljenjem građevina u doticaju sa zemljom ili zasutih zemljom iznutra prema van kao i zapunjivanje prohodnosti kao što su pukotine, praznine, šupljine, fuge. Prikladna tehnologija ubrizgavanja i paker za ubrizgavanje kao i koncept sanacije stručnog planera jamče uspjeh hidroizolacije zidova.
Schleier- und Flächeninjektion
Curtain and masonry injection

PDF german/english
PDF german/french

Zahtjevi za paker za ubrizgavanje

 • Pouzdano pričvršćivanje u građevnom elementu kod postupkom uvjetovanog tlačenja ubrizgavanjem
 • Otpornost na koroziju za dijelove koji ostaju u građevnom elementu
 • Mogućnost zatvaranja
 • Na potrebnu transportnu količinui karakteristike protoka materijala za ubrizgavanje prilagođen poprečni presjek
 • Povratni ventili s niskim tlakom otvora

Paker za ubrizgavanje

 • Paker za bušenje (paker za čelik)
 • Udarni paker (paker za plastiku)
 

Radni koraci

 • Rasterske bušotine probijaju čitavu konstrukciju iznutra prema van prema određenoj shemi bušenja koja se odnosi na objekt.
 • U bušotine se namješta paker za ubrizgavanje i ubrizgava se.
 • Građevina se zasipa zemljom/pijeskom. Gel koprene prodire u strukturu pora i tvori mješavinu koja sprječava prodor vode u konstrukciju ili dilatacijske fuge.

Područja primjene za naknadno brtvljenje

 • Ubrizgavanje koprena u građevinsko zemljište
 • Ubrizgavanje dilatacijskih fuga
 • Ubrizgavanje međuprostora građevnog objekta
 • Niskoviskozan, tekući materijal za ubrizgavanje potiskuje raspoloživu vodu i zajedno s okolnim građevinskim zemljištem tvori elastično brtvljenje npr. elastično tijelo ubrizgavanja.

Primjeri objekata

 • Tunelogradnja
 • Inženjerske građevine
 • Stambene i industrijske zgrade (podrumi, prizemlja)
 • Parkirne kuće
 • Niskogradnja i gradnja kanala (postrojenja za otpadne vode, podzemna željeznica)
 • Vodogradnja (brane, komore, kontrolni prolazi)
scroll top