Menu

Plošno injektiranje

More Informations
Filter
Filter
Page
12

Plošno injektiranje

S površinskim ubrizgavanjem mogu se zabrtviti nezabrtvljeni građevni elementi u doticaju s tlom naknadno iznutra prema van. Već prema karakteristikama građevnog materijala i strukturi pora izračunava se ravnina brtvljenja u građevni element (zid). Ubrizgavanjem prikladnih materijala, kao što u niskoviskozni gelovi ili smole, brtve se transportni putevi odgovorni za vodu.
Schleier- und Flächeninjektion
Courtain and masonry injection

PDF german/english
PDF german/french

zahtjevi za paker za ubrizgavanje

 • Pouzdano pričvršćivanje u građevnom elementu kod postupkom uvjetovanog tlačenja ubrizgavanjem
 • Otpornost na koroziju za dijelove koji ostaju u građevnom elementu
 • Mogućnost zatvaranja
 • Na potrebnu transportnu količinu i karakteristike protoka materijala za ubrizgavanje prilagođen poprečni presjek
 • Povratni ventili s niskim tlakom otvora

Paker za ubrizgavanje

 • Paker za bušenje (paker za čelik)
 • Udarni paker (paker za plastiku)
 

Radni koraci

 • Raster bušotina i dubina bušotina ovise o geometriji zida te se određuju od strane stručnih planera.
 • Građevni element ne buši se potpuno, već se buši što bliže vanjskom rubu građevnog elementa.
 • Kanali bušenja i nezabrtvljen građevni element iznutra prema van, do cca 2/3 debljine građevnog elementa, u blagom nagibnom kutu.
 • U bušotine se namješta paker za ubrizgavanje i ubrizgava se.

Daljnja područja primjene za naknadno brtvljenje

 • Ubrizgavanje koprene u tlo
 • Ubrizgavanje dilatacija
 • Ubrizgavanje građevinskih međuprostora
 • Niska viskoznost, tekući injektorski materijal potiskuje postojeću vodu i zajedno s okolnim zemljištem tvori elastično brtvljenje odnosno elastično injektorsko tijelo

Primjeri objekata

 • Stambene i industrijske zgrade (podrumi, prizemlja)
 • Niskogradnja i gradnja kanala (postrojenja za otpadne vode, podzemna željeznica)
 • Vodogradnja (brane, komore, kontrolni prolazi)
 • Tunelogradnja
DESOI Flächeninjektion
scroll top