Menu

Plošno injektiranje

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 100000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 100000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page

Plošno injektiranje

S površinskim ubrizgavanjem mogu se zabrtviti nezabrtvljeni građevni elementi u doticaju s tlom naknadno iznutra prema van. Već prema karakteristikama građevnog materijala i strukturi pora izračunava se ravnina brtvljenja u građevni element (zid). Ubrizgavanjem prikladnih materijala, kao što u niskoviskozni gelovi ili smole, brtve se transportni putevi odgovorni za vodu.
Schleier- und Flächeninjektion
Courtain and masonry injection

PDF german/english
PDF german/french

zahtjevi za paker za ubrizgavanje

 • Pouzdano pričvršćivanje u građevnom elementu kod postupkom uvjetovanog tlačenja ubrizgavanjem
 • Otpornost na koroziju za dijelove koji ostaju u građevnom elementu
 • Mogućnost zatvaranja
 • Na potrebnu transportnu količinu i karakteristike protoka materijala za ubrizgavanje prilagođen poprečni presjek
 • Povratni ventili s niskim tlakom otvora

Paker za ubrizgavanje

 • Paker za bušenje (paker za čelik)
 • Udarni paker (paker za plastiku)
 

Radni koraci

 • Raster bušotina i dubina bušotina ovise o geometriji zida te se određuju od strane stručnih planera.
 • Građevni element ne buši se potpuno, već se buši što bliže vanjskom rubu građevnog elementa.
 • Kanali bušenja i nezabrtvljen građevni element iznutra prema van, do cca 2/3 debljine građevnog elementa, u blagom nagibnom kutu.
 • U bušotine se namješta paker za ubrizgavanje i ubrizgava se.

Daljnja područja primjene za naknadno brtvljenje

 • Ubrizgavanje koprene u tlo
 • Ubrizgavanje dilatacija
 • Ubrizgavanje građevinskih međuprostora
 • Niska viskoznost, tekući injektorski materijal potiskuje postojeću vodu i zajedno s okolnim zemljištem tvori elastično brtvljenje odnosno elastično injektorsko tijelo

Primjeri objekata

 • Stambene i industrijske zgrade (podrumi, prizemlja)
 • Niskogradnja i gradnja kanala (postrojenja za otpadne vode, podzemna željeznica)
 • Vodogradnja (brane, komore, kontrolni prolazi)
 • Tunelogradnja
DESOI Flächeninjektion
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top