Menu

Zaštita drveta

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 158281 OR shop_item_has_category.category_line_no = 158281 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

ZAŠTITA DRVA / PREVENCIJA ZARAZE KUĆNOM GLJIVOM

Pod zaštitom drva podrazumijevamo sve mjere poduzete na sprječavanju oštećenja drva i drvenih konstrukcija, odnosno onemogućavaju propadanje. Zaraza kućnom gljivom je prema Njemačkom građanskom zakoniku ozbiljna mana drvene građe. Površinski tretman u pravilu nije dovoljan i potrebna je primjena dubinskim injektiranjem.

Prednosti i uporaba

 • Ubrizgavanje pod tlakom pri zaštiti drveta i prevenciji kućne gljive omogućava optimalnu raspodjelu u drvu i zidovima
 • Štrcanje i pjena osiguravaju optimalnu distribuciju na površinama i u šupljinama ispuna
 • Proizvodnja i isporuka standardizirane tehnologije za ubrizgavanje i utiskivanje
 • Priprema specijalnih brizgalica prema specifikacijama stručnjaka
 • Uređaji za ubrizgavanje i brizgalice kombiniraju se s pojedinim materijalima

Područja primjene

 • Sprječavanje i suzbijanje oštećenja od kukaca i gljivica
 • Poboljšanje protupožarnih svojstava
 • Povećanje otpornosti i trajnosti
 • Prevencija starenja (voda, vlaga)
 • Prevencija ponovne infekcije zidane mase kućnom gljivom

Više podataka

 • Za zaštitu drveta i prevenciju kućne gljive potrebno je u skladu s odredbama norme DIN 68800 pripremiti stručni nalaz i prijedloge za sanaciju
 • Upotrebu sredstva za zaštitu drveta pripremljenog za mort, kao što je na primjer pjenasti mort za ubrizgavanje,trebalo bi preporučiti na temelju laboratorijskog ispitivanja
 • Ostale preporuke možete naći u WTA letcima
 • Korisni materijali za ubrizgavanje, odnosno zaštitu drveta: pogledajte popis sredstava za zaštitu drva s odobrenjem za upotrebu DIBT-a (Deutsches Institut für Bautechnik - Njemački institut za građevinsku tehnologiju)
Holzschutzinjektion mit Einschlagkopf

PJENJENJE

Prednosti i uporaba

 • Ciljana primjena materijala u jednoj operaciji
 • Materijal prianja uz građevinski materijal i može prodirati u dužem razdoblju
 • Nizak gubitak materijala
 • Pogodan za sve uređaje za ubrizgavanje
 • Za upotrebu kod višeslojnih struktura ili strukture sa šupljinama
 • Za primjenu aktivnih sastojaka na drvenim i zidanim površinama
DESOI Schaumverfahren
scroll top