Menu

PRAVILA ZAŠTITE PODATAKA

Pravila zaštite podataka za upotrebu početne stranice

Raduje nas što ste pokazali zanimanje za našu web stranicu. Zaštita vaše privatnosti nama je vrlo važna. U nastavku ćemo vas detaljno informirati o postupanju s vašim podacima.
 

1 Pravila zaštite podataka

Ova Pravila zaštite podataka objašnjavaju prirodu, opseg i svrhu obrade osobnih podataka (u daljnjem tekstu „Podaci“) unutar naše online ponude i povezanih web stranica, značajki i sadržaja kao i vanjske online prisutnosti, koju čine naši profili na društvenim medijima (u nastavku zajednički označeno kao „online ponuda“). Nadalje, opisuju se opća načela prikupljanja podataka. Za više o upotrebljenim izrazima, kao primjerice „Obrada“ ili „Voditelj obrade“, upućujemo na definicije sadržane u članku 4. Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP). Ova Pravila zaštite podataka prethode našim općim Pravilima zaštite podataka (obvezne informacije u skladu s čl. 12. i sl. OUZP). Ako ova Pravila o zaštiti podataka za upotrebu početne stranice ne reguliraju određeno pitanje, na njega će se primijeniti odgovarajuće odredbe općih Pravila zaštite podataka.

 

2 Kontaktni podaci voditelja obrade

U skladu s čl. 4. st. 7. Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP) Europske unije voditelj obrade je
DESOI GmbH 
Gewerbestraße 16 
36148 Kalbach/Rhön 
info@desoi.de (see pogledajte impresum).

Pojedinosti o kontaktu službenika za zaštitu podataka

Pojedinosti o kontaktu (službeni)
Trgovačko društvo: BerIsDa GmbH
Adresa: Rangstraße 9,
36037 Fulda
Telefon: +49 / 661 29 69 80 90
E-pošta: datenschutz@berisda.de
www.berisda.de
 

3 Opseg obrade osobnih podataka

Načelno prikupljamo i koristimo se osobnim podacima naših korisnika samo u mjeri potrebnoj za pružanje funkcionalne web stranice te našeg sadržaja i usluga. Privola korisnika preduvjet je za prikupljanje i uporabu osobnih podataka naših korisnika. Iznimka vrijedi u onim slučajevima u kojima iz stvarnih okolnosti nije moguće dobiti prethodnu privolu, a obrada podataka dopuštena je propisima.

 

4 Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Ako dobijemo privolu ispitanika za obradu osobnih podataka, pravna osnova za obradu osobnih podataka zasniva se na članku 6., stavak 1., podstavak a Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP). Pri obradi osobnih podataka, koja je potrebna u svrhu ispunjenja ugovora u kojemu je ispitanik jedna od ugovornih strana, tada se pravna osnova za obradu osobnih podataka zasniva na članku 6., stavak 1, podstavak b OUZP-a. To se, također, odnosi i na postupke obrade potrebne za izvršavanje radnji koje prethode sklapanju ugovora. U slučajevima kad je obrada osobnih podataka nužna za ispunjenje zakonske obveze koja se odnosi na naše poduzeće, tada se pravna osnova za obradu osobnih podataka zasniva na članku 6., stavak 1, podstavak c OUZP-a. U slučaju da je obrada osobnih podataka važna za zaštitu vitalnih interesa ispitanika ili druge fizičke osobe, tada se pravna osnova za obradu osobnih podataka zasniva na članku 6., stavak 1, podstavak d OUZP-a. Ako je obrada neophodna radi zaštite zakonitih interesa naše tvrtke ili treće strane te ako interesi, temeljna prava i slobode ispitanika podataka ne prevladavaju nad prvim interesom, tada se pravna osnova za obradu osobnih podataka zasniva na članku 6., stavak 1, podstavak f OUZP-a.

 

5 Hosting i slanje e-pošte

Hosting usluge kojima se koristimo služe za pružanje sljedećih usluga: usluge infrastrukture i platforme, računalna moć, prostor za pohranu i poslovi vođenja baze podataka, slanje e-pošte, sigurnosne i usluge tehničkog održavanja kojima se koristimo u svrhu rada ove web stranice. Pri tomu ćemo mi, odnosno naš pružatelj usluga hostinga, obrađivati podatke koji se odnose na stanje zaliha, kontaktne informacije, podatke o sadržaju, podatke ugovora, podatke o korištenju, meta i komunikacijske podatke kupaca, zainteresiranih osoba i posjetitelja ove online ponude na temelju naših zakonitih interesa za osiguranje učinkovitog i sigurnog pružanja sadržaja ove web stranice u skladu s člankom 6., stavak 1., podstavak f OUZP-a te u vezi s člankom 28. OUZP-a (sklapanje ugovora o obradi).

 

6 Prikupljanje pristupnih podataka i datoteke zapisnika

Mi ili naš pružatelj usluge hostinga na temelju naših zakonitih interesa u skladu s člankom 6., stavak 1., podstavak f OUZP-a prikupljamo podatke o svakom pristupu poslužitelju na kojemu se ova usluga nalazi (tzv. datoteke zapisnika poslužitelja). Pristupni podaci uključuju naziv preuzete web stranice, datoteke, datum i vrijeme pristupa, količinu prenesenih podataka, obavijest o uspješnom preuzimanju, vrstu preglednika i verziju, korisnički operacijski sustav, URL upućenja (prethodno posjećena stranica), IP adresu i pružatelja usluge koji je zahtjev dostavio. Podaci datoteke zapisnika pohranjuju se iz sigurnosnih razloga (primjerice, da bi se istražile zlonamjerne ili prijevarne radnje) na razdoblje od najviše 7 dana, a zatim se brišu. Podaci čije je daljnje zadržavanje potrebno za dokazne svrhe ne podliježu brisanju sve do konačnog razjašnjenja tog slučaja.

 

7 Prava ispitanika

Imate pravo zatražiti potvrdu o tome obrađuju li se povezani podaci i informacije o tim podacima, kao i dodatne informacije i kopiju podataka u skladu s člankom 15. OUZP-a. U skladu s člankom 16. OUZP-a imate pravo tražiti popunjavanje podataka o vama ili ispravak netočnih podataka o vama. U skladu s čl. 17 OUZP imate pravo zatražiti da podaci koji se odnose na vas odmah budu izbrisani ili, alternativno, u skladu s odredbama članka 18. OUZP-a imate pravo zahtijevati ograničenje obrade podataka. Imate pravo zatražiti da se s vama povezani podaci, koje ste nam dostavili u skladu s člankom 20. OUZP-a, predaju vama te zatražiti njihov prijenos drugim voditeljima obrade. U skladu s člankom 77. OUZP-a imate pravo podnijeti žalbu nadležnom nadzornom tijelu.

 

8 Pravo na opoziv

U skladu s člankom 7., stavak 3. OUZP-a, imate pravo opozvati svoju privolu, pri čemu će taj opoziv vrijediti od tog trenutka nadalje.

 

9 Pravo na prigovor

Ako ste dali privolu za obradu vaših podataka, možete je opozvati u bilo kojem trenutku. Nakon što ste uložili takav prigovor, on će imati utjecaj na dopustivost naše obrade vaših osobnih podataka. Ako vaše osobne podatke obrađujemo na temelju procjene interesa, možete uložiti prigovor na obradu. To je posebice slučaj kada obrada nije nužna za ispunjavanje obveza iz ugovornog odnosa s vama, kao što je definirano za svaku funkciju u ovim Pravilima o zaštiti podataka. U slučaju takvoga prigovora molimo vas da objasnite razloge zbog kojih ne bismo trebali obrađivati vaše osobne podatke. U slučaju vašega utemeljenog prigovora ispitat ćemo činjenično stanje te ćemo ili prekinuti, odnosno prilagoditi obradu podataka, ili ćemo, u suprotnom, ukazati na naše uvjerljive zakonite razloge zbog kojih ćemo nastaviti obradu. Naravno, možete prigovoriti obradi vaših osobnih podataka u svrhu oglašavanja i analize podataka u bilo kojem trenutku. Obavijestite gore navedenoga voditelja obrade o vašemu prigovoru na oglašavanje.

 

10 Brisanje podataka

Podaci koje obrađujemo mogu u skladu s člancima 17. i 18. OUZP-a biti obrisani, odnosno njihova obrada može biti ograničena. Osim ako nije izričito navedeno u Pravilima o zaštiti podataka, pohranjeni podaci brišu se kada više nisu potrebni za namjeravanu svrhu, pod uvjetom da njihovo brisanje nije u sukobu s nekom zakonskom obvezom čuvanja podataka. Ako se podaci ne brišu jer su potrebni za druge zakonite svrhe, tada će njihova obrada biti ograničena. To znači da će se podaci blokirati i neće se obrađivati u druge svrhe. To vrijedi, primjerice, za podatke koji se moraju čuvati u skladu s trgovačkim ili poreznim propisima. Prema važećim zakonima Njemačke podaci se u skladu s člankom 257., stavak 1 Zakona HGB zadržavaju 6 godina (poslovne knjige, inventure, početna stanja, godišnja izvješća, poslovna korespondencija, računovodstveni dokumenti itd.), a u skladu s člankom 147., stavak 1. Zakona AO zadržavaju se 10 godina (knjige, evidencije , izvješća o upravljanju, računovodstvene isprave, komercijalna i poslovna pisma, dokumenti potrebni za razrez poreza itd.).

 

11 Online trgovina

Ako želite naručiti u našoj online trgovini, za zaključenje ugovora potrebno je da nam dostavite svoje osobne podatke koji su nam potrebni za obradu vaše narudžbe. Podaci koji su nužni za izvršenje ugovora posebno se označavaju dok se drugi podaci daju dobrovoljno. Obrađujemo vaše podatke kako bismo izvršili vašu narudžbu. U tu ćemo svrhu možda proslijediti vaše podatke o plaćanju našoj poslovnoj banci. Pravna je osnova za to članak 6., stavak 1., rečenica 1., podstavak b OUZP-a. Možete dobrovoljno izraditi korisnički račun putem kojega možemo spremiti vaše podatke za kasnije kupnje. Ako izradite račun pod „Mein Konto“ (Moj račun), podaci koje navedete bit će pohranjeni s mogućnošću opoziva. Svi ostali podaci, uključujući vaš korisnički račun, uvijek se mogu izbrisati u prostoru za korisnike. Također, možemo obrađivati podatke koje nam pružite kako bismo vas obavijestili o ostalim zanimljivim proizvodima iz naše ponude ili kako bismo vam poslali e-poštu s tehničkim podacima. Na temelju komercijalnih i poreznih propisa obvezni smo pohraniti podatke o adresi, plaćanju i narudžbi na razdoblje od deset godina. Međutim, nakon dvije godine ograničit ćemo obradu, tj. vaši će se podaci upotrebljavati samo za ispunjavanje zakonskih obveza. Kako bismo trećim stranama spriječili neovlašteni pristup vašim osobnim podacima, osobito financijskim podacima, proces narudžbe šifriran je s pomoću TLS tehnologije.

 

12 SSL šifriranje (enkripcija)

Ova web stranica koristi se SSL šifriranjem iz sigurnosnih razloga i radi zaštite prijenosa osjetljivih sadržaja, kao što su zahtjevi koje nam šaljete kao operateru web stranice. Možete prepoznati šifriranu vezu prema promjeni adresnog retka svojega preglednika s „http://“ na „https://“ i prema simbolu lokota u liniji preglednika. Ako je omogućeno SSL šifriranje, treće strane ne mogu čitati podatke koje ste nam poslali.

 

13 Bilten

Sljedećim informacijama obavještavamo vas o sadržaju našeg biltena, postupcima registracije, otpreme i statističke evaluacije, kao i vašem pravu prigovora. Pretplatom na naš bilten izražavate svoj pristanak na njegovo primanje i opisane postupke. Sadržaj biltena: Za Slanje biltena, e-pošte i drugih elektroničkih obavijesti s oglasnim informacijama (u daljnjem tekstu „bilten“) nužna je privola primatelja ili zakonsko dopuštenje. Ako su sadržaji biltena u okviru prijave za pretplatu konkretno opisani, mjerodavni su za privolu korisnika. Naš bilten dodatno sadrži informacije o našim uslugama i nama. Dvostruki opt-in i zapisivanje: Prijava za naš bilten odvija se u tzv. dvostrukom opt-in postupku. To znači da ćete nakon prijave primiti e-poštu kojom se traži da potvrdite prijavu. Ova je potvrda potrebna kako se nitko ne bi mogao registrirati s vanjskim adresama e-pošte. Prijava za bilten bit će zabilježena kako bi se dokazao postupak prijave u skladu sa zakonskim zahtjevima. To uključuje pohranu vremena prijave i potvrde te IP adresu. Isto tako, bit će zabilježene promjene podataka koji su pohranjeni kod davatelja usluga isporuke. Podaci za prijavu: Da biste se pretplatili na bilten, dovoljno je unijeti vlastitu adresu e-pošte. Kao opciju zamolit ćemo vas da navedete ime za osobno oslovljavanje u biltenu. Slanje biltena i mjerenje uspješnosti temelje se na privoli primatelja u skladu s člankom 6., stavak 1., podstavak a i člankom 7. OUZP-a. Bilježenje tijeka postupka registracije temelji se na našim zakonitim interesima u skladu s člankom 6., stavak 1., podstavak f OUZP-a. Naš je interes u upotrebi jednostavnog i sigurnog sustava biltena koji služi i našim poslovnim interesima i očekivanjima korisnika te nam omogućuje dokazivanje korisnikove privole. Otkazivanje/opoziv – Možete prekinuti primanje našeg biltena u bilo kojemu trenutku, tj. možete opozvati svoju privolu. Poveznicu za otkazivanje biltena možete pronaći na kraju svakoga biltena. Adrese e-pošte koje su nam dostavljene možemo čuvati i do tri godine na temelju naših zakonitih interesa prije nego što ih uklonimo u njihovu svojstvu podataka za slanje biltena. Takvo zadržavanje podataka služi nam kako bismo mogli dokumentirati raniju privolu. Obrada tih podataka ograničena je na svrhu moguće obrane od tužbi. Pojedinačni zahtjev za brisanjem moguć je u bilo kojem trenutku, pod uvjetom da je istodobno potvrđeno i prethodno postojanje privole. Svi podaci povezani s biltenom pohranjeni su na zaštićenim poslužiteljima u Njemačkoj. Davatelj usluga slanja koristi certificirane podatkovne centre i dvostruko redundantne mjere zaštite podataka. Agencija odgovorna za naš bilten ima ugovor za obavljanje poslova izvršitelja obrade podataka.

 

14 Pružatelj usluga dostave biltena

Bilten se šalje putem mailingworka, servisa pružatelja mailingwork GmbH. Pravila o zaštiti podataka pružatelja usluga dostave možete pogledati ovdje: https://mailingwork.de/datenschutz. Pružatelj usluga imenovan je na temelju naših zakonitih interesa u skladu s člankom 6., stavak 1., podstavak f OUZP-a i temeljem Ugovora o obradi podataka u skladu s člankom 28., stavak 3., rečenica 1. OUZP-a. Davatelj usluga isporuke može se koristiti podacima primatelja u pseudoanonimnom obliku, primjerice, bez povezivanja s određenim konkretnim korisnikom, za optimizaciju ili poboljšanje vlastitih usluga, primjerice, za tehničku optimizaciju otpreme i prezentaciju biltena ili za statističke svrhe. Međutim, davatelj usluga dostave ne koristi se podacima primatelja biltena za vlastito obraćanje njima niti za to da bi ih prenio trećim stranama.

 

15 Bilten – mjerenje uspješnosti

Bilteni sadrže tzv. „Web-beacon“, tj. datoteku veličine piksela koja se vraća s našega poslužitelja prilikom otvaranja biltena ili, ako koristimo davatelja usluga dostave, s davateljeva poslužitelja. U sklopu ovoga vraćanja prikupljaju se tehničke informacije, kao što su informacije o pregledniku i vašemu sustavu te vaša IP adresa i vrijeme preuzimanja. Te se informacije koriste za poboljšanje tehničkog učinka usluga na temelju njihovih specifikacija ili publike i njihovih navika čitanja, na temelju njihovih lokacija (koje se mogu odrediti s pomoću IP adrese) ili vremena pristupa. Statistička istraživanja također uključuju utvrđivanje jesu li bilteni otvorani, kada su otvarani i koje će poveznice biti kliknute. Iz tehničkih razloga te se informacije mogu spojiti s pojedinačnim primateljima biltena. Međutim, praćenje pojedinih primatelja biltena nije naš cilj niti, ako ga koristimo, cilj našega davatelja usluga dostave. Evaluacije su nam daleko važnije kako bismo prepoznali čitateljske navike naših korisnika i prilagodili naš sadržaj ili kako bismo slali drukčije sadržaje u skladu s interesima naših korisnika. U bilo kojemu trenutku možete uputiti prigovor tome praćenju klikom na zasebnu poveznicu koja se nalazi u svakoj e-pošti ili nas za kontaktiranje možete obavijestiti na neki drugi način. Informacije će biti pohranjene sve dok ste pretplaćeni na bilten. Nakon odjavljivanja pretplate pohranjujemo podatke potpuno statistički i anonimno.

 

16 Kolačići

Kolačići su male datoteke pohranjene na korisničkim računalima. U kolačiće se mogu pohraniti različite informacije. Kolačić se prvenstveno koristi za pohranu informacija o korisniku (ili uređaju na kojemu se pohranjuje kolačić) tijekom ili nakon njegova posjeta online ponudi. Privremeni kolačići, „kolačići sesije“ ili „prolazni kolačići“ kolačići su koji se brišu nakon što korisnik napusti online ponudu i zatvori svoj preglednik. U takvom se kolačiću pohranjuje, primjerice, sadržaj košarice za kupnju u online trgovini ili status prijave. Pojam „trajni“ ili „uporni“ (permanent, persistent) odnosi se na kolačiće koji ostaju pohranjeni čak i nakon zatvaranja preglednika. Tako će, primjerice, status prijave ostati spremljen za slučaj da korisnik ponovi posjet nakon nekoliko dana. Isto tako, u takvom kolačiću mogu se pohraniti interesi korisnika koji se koriste za mjerenje dosega ili u marketinške svrhe. Pod „kolačići trećih strana“ podrazumijevaju se kolačići pružatelja usluga koji nije voditelj obrade online ponude (u suprotnom, ako su to njihovi kolačići, tada se nazivaju „kolačići prve strane“). Možemo se koristiti privremenim i trajnim kolačićima te ih pojasniti u kontekstu naših pravila o privatnosti. Ako korisnici ne žele pohraniti kolačiće na računalu, od njih će se tražiti da onemoguće tu opciju u postavkama sustava preglednika. Spremljeni kolačići mogu se izbrisati u postavkama sustava preglednika. Izuzimanje kolačića može dovesti do ograničenja funkcionalnosti ove online ponude. Opći prigovor uporabi kolačića za internetske marketinške svrhe može se izraziti preko mnogih servisa, posebice u slučaju praćenja, putem web stranice http://www.aboutads.info/choices/ ili na web stranici EU-a http://www.youronlinechoices.com/. Osim toga, spremanje kolačića može se onemogućiti njihovim isključivanjem u postavkama preglednika. Imajte na umu da se u tom slučaju možda nećete moći koristiti svim značajkama ove online ponude.

 

17 Google Analytics

1. Opis i opseg obrade podataka
Ova web-stranica koristi se funkcijama usluge web-analize Google Analytics. Pružatelj usluge jest društvo Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Google Ireland Limited društvo-kći je društva Google LLC sa sjedištem u SAD-u.
Google Analytics operateru stranice omogućava analizu ponašanja posjetitelja stranice. Operater web-stranice pri tome prima razne podatke o upotrebi, npr. pozivanju web-stranica, duljini trajanja posjeta, upotrijebljenim operacijskim sustavima i podrijetlu korisnika. Sljedeći osobni podatci mogu se prikupljati i analizirati kao rezultat toga: korisničke aktivnosti, informacije o uređaju i web-pregledniku (posebice IP adresa), podatci o prikazanim oglasima (stope klikova) i podatci oglašivačkih partnera. Društvo Google te podatke može sažeti u profilu koji je dodijeljen dotičnom korisniku, odnosno njegovu krajnjem uređaju.
Usluga Google Analytics upotrebljava kolačiće i druge tehnologije web-preglednika koje omogućuju prepoznavanje korisnika u svrhu analize korisničkog ponašanja. Ti se podatci, između ostalog, upotrebljavaju za sastavljanje izvješća o aktivnostima web-mjesta. Podatci koje društvo Google prikupi o upotrebi ove web-stranice u pravilu se prenose na poslužitelj društva Google u SAD-u i ondje pohranjuju. Također, društvo Google prenosi vaše podatke poduzećima povezanim s društvom Google i drugim partnerima.
Obrada osobnih podataka stoga se također provodi u nesigurnoj trećoj državi. U SAD-u ne postoji razina zaštite podataka usporediva s propisima OUZP-a. Dodatne informacije o prijenosu u nesigurnu treću državu možete pronaći u ovim Informacijama o zaštiti podataka u odjeljku „I. Općenito o obradi podataka – 4. Prijenos podataka u nesigurne treće države”.

Anonimizacija IP adrese (Google Analytics 4)
Na ovoj stranici upotrebljavamo Google Analytics 4. Vaša IP adresa automatski je anonimizirana. Samo u iznimnim slučajevima puna će se IP adresa prenijeti na Googleov poslužitelj u SAD-u i ondje će se skratiti. U ime operatera ove web-stranice, Google će upotrebljavati ove informacije za procjenu vaše upotrebe web-stranice, sastavljanje izvješća o aktivnostima te pružanje drugih usluga u vezi s aktivnostima web-stranice i upotrebom interneta za operatera web-stranice. IP adresa koju je prenijela usluga Google Analytics iz vašeg web-preglednika neće se spajati s drugim podatcima društva Google.

Anonimizacija IP adrese (Google Analytics Universal)
Aktivirali smo funkciju IP anonimizacije na ovoj web-stranici. Slijedom toga, Google će skratiti vašu IP adresu u državama članicama Europske unije ili u drugim državama potpisnicama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru prije nego što se prenese u SAD. Samo u iznimnim slučajevima puna će se IP adresa prenijeti na Googleov poslužitelj u SAD-u i ondje će se skratiti. U ime operatera ove web-stranice, Google će upotrebljavati ove informacije za procjenu vaše upotrebe web-stranice, sastavljanje izvješća o aktivnostima te pružanje drugih usluga u vezi s aktivnostima web-stranice i upotrebom interneta za operatera web-stranice. IP adresa koju je prenijela usluga Google Analytics iz vašeg web-preglednika neće se spajati s drugim podatcima društva Google.

2. Pravna osnova za obradu podataka
Upotreba ovog alata za analizu provodi se na temelju vaše privole u skladu s čl. 6. st. 1. rečenica 1. slovo a OUZP-a i za svaki mogući prijenos u treću državu na temelju članka 49. st. 1. slovo a OUZP-a. Pohrana informacija na vašem krajnjem uređaju provodi se na temelju čl. 25. st. 1. rečenica 1. njemačkog Zakona o zaštiti podataka u telekomunikacijama i telemedijima (TTDSG).

3. Svrha obrade podataka
Upotreba usluge Google Analytics na našoj stranici služi analizi korisničkog ponašanja posjetitelja naše stranice kako bismo optimizirali i prikazali našu web-stranicu i oglašavanje.

4. Trajanje pohrane, mogućnost podnošenja prigovora i uklanjanja
Prikupljeni podatci bit će pohranjeni sve dok sami ne izbrišete kolačiće koje je postavila usluga Google Analytics ili više ne bude postojala svrha pohrane podataka. Kao korisnik imate pravo u bilo kojem trenutku opozvati svoju izjavu o privoli u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti podataka. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Privolu koju ste dali možete povući u bilo kojem trenutku [simbol otiska prsta na lijevom rubu web-stranice]. Ne možemo utjecati na konkretno razdoblje pohrane obrađenih podataka, već ga određuje Google Ireland Limited. Podatci koje Google pohranjuje na razini korisnika i događaja koji su povezani s kolačićima, ID-jevima korisnika (npr. korisnički ID) ili ID-jevima za oglašavanje (npr. kolačići DoubleClick, ID oglasa za Android) anonimiziraju se nakon 14 mjeseci, odnosno brišu. Pojedinosti o tome možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=hr
Za posjetitelje stranice koji ne žele da se njihovi podatci upotrebljavaju u okviru usluge Google Analytics društvo Google razvilo je dodatak za web-preglednik za onemogućavanje usluge Google Analytics. Na sljedećoj poveznici možete preuzeti i instalirati dostupni dodatak za web-preglednik: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Više informacija o tome kako Google Analytics postupa s korisničkim podatcima možete pronaći u Izjavi o zaštiti privatnosti društva Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hr
Dodatne informacije o zaštiti podataka također možete pronaći u Izjavi o zaštiti podataka za Google Analytics: https://policies.google.com/privacy.

5. Sklapanje ugovora za izvršenje obrade
Sklopili smo ugovor za izvršenje obrade s društvom Google. Pri tome je riječ o ugovoru koji propisuje zakonodavstvo o zaštiti podataka, a kojim se osigurava da Google obrađuje osobne podatke posjetitelja naše stranice samo u skladu s našim uputama i u skladu s propisima o zaštiti podataka (OUZP, njemački Savezni zakon o zaštiti podataka (BDSG) itd.).
 

18 Praćenje konverzija Google AdWords

Ovo web-mjesto upotrebljava uslugu Google Converstion Tracking. Pružatelj usluge jest društvo Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.
S pomoću usluge Google Converstion Tracking mi i društvo Google možemo prepoznati je li korisnik proveo određene radnje. Tako, na primjer, možemo procijeniti na koje se gumbe na našem web-mjestu često klika te koji se proizvodi vrlo često pregledavaju ili kupuju. Te informacije služe izradi statistika o pretvorbi. Saznajemo ukupan broj korisnika koji su kliknuli naše oglase te koje su radnje proveli. Ne primamo nikakve podatke na temelju kojih bismo korisnika mogli osobno identificirati. Društvo Google u svrhu identifikacije upotrebljava kolačiće ili usporedive tehnologije prepoznavanja.
Upotreba usluge Google Conversion Tracking provodi se na temelju čl. 6. st. 1. slovo f OUZP-a. Operater web-mjesta ima legitiman interes za analizu ponašanja korisnika radi poboljšanja kako svoje web-ponude tako i svojeg oglašavanja. Ako je zatražena odgovarajuća privola (npr. privola za pohranu kolačića), obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6. st. 1. slovo a OUZP-a; privola se u svakom trenutku može opozvati.
Dodatne informacije o usluzi Google Conversion Tracking možete pronaći u odredbama o zaštiti privatnosti društva Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de


 

19 Google Karte

Upotrebljavamo zemljovide usluge „Google Maps” pružatelja usluga Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.
Upotreba usluge Google Maps provodi se u interesu atraktivne prezentacije naših web-ponuda i mogućnosti jednostavnog pronalaska lokacija koje smo naveli na web-mjestu. To predstavlja legitiman interes u smislu čl. 6. st. 1. slovo f OUZP-a. Ako je zatražena odgovarajuća privola, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6. st. 1. slovo a OUZP-a; privola se u svakom trenutku može opozvati.
Pravila zaštite podataka: https://www.google.com/policies/privacy/, Isključivanje: https://adssettings.google.com/authenticated. Posjetom web stranice Google prima informacije o tomu da ste pristupili odgovarajućoj podstranici naše web stranice. Osim toga, prenose se razni opći osobni podaci, kao što su IP adresa, datum i vrijeme zahtjeva, sadržaj zahtjeva, status pristupa, količina prenesenih podataka, web stranica s koje dolazi zahtjev, preglednik, operativni sustav i njegova sučelja, jezik i verzija preglednika softvera, razlike vremenske zone od GMT-a. To se obavlja bez obzira na to je li riječ o Google korisničkom računu na koji ste prijavljeni ili ako nema korisničkog računa. Kada ste prijavljeni na Google, vaši će se podaci izravno rasporediti kao povezani na vaš račun. Ako ne želite biti povezani s vašim profilom na Googleu, morate se odjaviti prije aktiviranja gumba. Google pohranjuje vaše podatke kao profil upotrebe i koristi ih u svrhu oglašavanja, istraživanja tržišta i/ili prilagođenog oblika web stranica. Takva se evaluacija provodi osobito (čak i za korisnike koji nisu prijavljeni) kako bi se omogućilo oglašavanje na temelju potreba i informiralo druge korisnike društvenih mreža o vašim aktivnostima na našoj web stranici. Imate pravo prigovora na stvaranje tih korisničkih profila i u tu svrhu morate kontaktirati Google.

 

20 Online prisutnost u društvenim medijima

Održavamo prisutnost na društvenim mrežama i platformama kako bismo komunicirali s korisnicima koji su ondje aktivni te ih obavještavali o našim uslugama. Prilikom pozivanja odgovarajućih mreža i platformi, odredbe, uvjeti i smjernice za obradu podataka odnose se na njihove operatore. Osim ako nije drugačije navedeno u izjavi o privatnosti, moguće je da ćemo obrađivati podatke korisnika, pod uvjetom da komuniciraju s nama na društvenim mrežama i platformama, kao, primjerice, napišu li objavu na mjestima na kojima smo prisutni na mrežama ili nam pošalju poruku.

 

21 Povezivanje s uslugama i sadržajima trećih strana

Na temelju naših zakonitih interesa (tj. interesa za analizu, optimizaciju i ekonomičnu ponudu naše online ponude u skladu s člankom 6. stavak 1. podstavak f OUZP-a), upotrebljavamo sadržaj ili usluge koje nude pružatelji trećih strana kako bismo pružili i njihov sadržaj kao uslugu, što može značiti uključenje videozapisa ili fontova (zajedno označeni kao „sadržaj“). To uvijek podrazumijeva da će takvi pružatelji treće strane takvog sadržaja moći utvrditi IP adresu korisnika jer svoj sadržaj u korisnikov preglednik ne mogu poslati bez IP adrese. IP adresa stoga je potrebna za prikaz takvog sadržaja. Nastojimo upotrebljavati samo sadržaj čiji se davatelji usluga koriste IP adresom isključivo za isporuku sadržaja. Treće strane također se mogu koristiti takozvanim pikselnim oznakama (nevidljive grafike, također nazvane „web beacons“) za statističke ili marketinške svrhe. Pikselne oznake mogu se koristiti za procjenu informacija, kao što je promet posjetitelja na stranicama ove web stranice. Pseudonimne informacije također mogu biti pohranjene u kolačiće na korisničkom uređaju, uključujući, između ostalog, tehničke podatke o pregledniku i operacijskom sustavu, na web stranice na koje se odnose, vrijeme provedeno u posjetu i ostale informacije o korištenju našom online ponudom.

 

22 Google Fonts

Upotrebljavamo fontove („Google Fonts”) pružatelja usluga Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.
Pri pozivanju stranice vaš web-preglednik učitava potrebne web-fontove u predmemoriju vašeg web-preglednika radi pravilnog prikaza tekstova i fontova, pri čemu se provodi uspostavljanje veze s poslužiteljima društva Google, u okviru čega se prenosi vaša IP adresa. To predstavlja legitiman interes u smislu čl. 6. st. 1. slovo f OUZP-a.
Pravila zaštite podataka: https://www.google.com/policies/privacy/. Isključivanje: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

23 Google Tag Manager

Ovo web-mjesto upotrebljava uslugu Google Tag Manager društva Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Usluga Google Tag Manager upotrebljava se za upravljanje oznakama web-mjesta putem sučelja i omogućuje nam upravljanje preciznom integracijom usluga na našem web-mjestu. To nam omogućuje fleksibilnu integraciju dodatnih usluga radi procjene pristupa korisnika našem web-mjestu.
Upotreba usluge Google Tag Manager provodi se na temelju naših legitimnih interesa, tj. interesa za optimiziranjem naših usluga u skladu s čl. 6. st. 1. slovo f OUZP-a.
Dodatne napomene pronaći ćete u Izjavi o zaštiti podataka usluge Google Tag Manager: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

 

24 Google reCAPTCHA

Na ovom web-mjestu upotrebljavamo uslugu „Google reCAPTCHA” (u daljnjem tekstu „reCAPTCHA”). Pružatelj usluge jest društvo Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.
Svrha usluge reCAPTCHA jest provjeriti provodi li unos podataka na web-mjestu (npr. u obrascu za kontakt) osoba ili automatizirani program. Usluga reCAPTCHA u tu svrhu analizira ponašanje posjetitelja web-mjesta na temelju različitih svojstava. Ova analiza pokreće se automatski čim posjetitelj web-mjesta dospije na web-mjesto. Usluga reCAPTCHA u svrhu analize procjenjuje različite informacije (npr. IP adresu, duljinu trajanja posjeta posjetitelja web-mjesta na web-mjestu ili korisnikove pokrete miša). Podatci prikupljeni u okviru analize prosljeđuju se društvu Google.
Analize usluge reCAPTCHA provode se u potpunosti u pozadini. Posjetitelji web-mjesta neće primiti napomenu o tome da se provodi analiza.
Pohrana i analiza podataka provodi se na temelju čl. 6. st. 1. slovo f OUZP-a. Operater web-mjesta ima legitiman interes zaštititi svoje web-ponude od zloupotrebnih automatiziranih pokušaja provale i neželjene pošte. Ako je zatražena odgovarajuća privola, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6. st. 1. slovo a OUZP-a; privola se u svakom trenutku može opozvati. Dodatne informacije o usluzi Google reCAPTCHA možete pronaći u odredbama o zaštiti privatnosti društva Google i uvjetima korištenja društva Google putem sljedećih poveznica: https://policies.google.com/privacy?hl=de i https://policies.google.com/terms?hl=de izbrisano.

 

25 Kontakt putem e-pošte

1. Opis i opseg obrade podataka
Na našem web-mjestu i u našim potpisima nalaze se adrese e-pošte putem kojih je moguće stupanje u kontakt. U tomu se slučaju pohranjuju osobni podatci korisnika preneseni e-poštom.
U tomu se kontekstu neće provesti prosljeđivanje podataka trećim osobama. Podatci će se upotrebljavati isključivo za obradu razgovora.

2. Pravna osnova za obradu podataka
Pravna osnova za obradu podataka koji se prenose u okviru slanja e-poštom jest čl. 6. st. 1. slovo f OUZP-a. Ako je kontakt putem e-pošte usmjeren na zaključivanje ugovora, dodatna je pravna osnova za obradu čl. 6. st. 1. slovo b OUZP-a.

3. Svrha obrade podataka
Obrada osobnih podataka služi nam isključivo u svrhu obrade stupanja u kontakt. Također, to uključuje nužan i legitiman interes za obradu podataka.

4. Trajanje pohrane
Podatci će biti izbrisani čim oni više ne budu potrebni za postizanje svrhe u koju su prikupljeni. Za osobne je podatke koji se pošalju e-poštom to slučaj kada se završi dotični razgovor s korisnikom. Razgovor se smatra završenim kada se na temelju okolnosti može zaključiti da je dotična problematika u potpunosti razriješena.

5. Mogućnost podnošenja prigovora i uklanjanja
Ako korisnik stupi u kontakt s nama putem e-pošte, u svakom trenutku može podnijeti prigovor na pohranu svojih osobnih podataka. U takvu se slučaju razgovor ne može nastaviti.

U tomu će slučaju svi osobni podatci koji su bili pohranjeni u okviru stupanja u kontakt biti izbrisani.

 

26 Obrazac za kontakt

1. Opis i opseg obrade podataka
Na našoj web-stranici nalazi se obrazac za kontakt koji se može upotrebljavati za elektroničko stupanje u kontakt. Ako korisnik iskoristi tu mogućnost, podatci uneseni u masku za unos prenijet će se nama, a mi ćemo ih pohraniti.
Ti su podatci: korisnički broj, ime i prezime, ulica, kućni broj, poštanski broj, grad, država, tematsko područje, telefon, adresa e-pošte i komentari.

U trenutku slanja poruke također se pohranjuju sljedeći podatci:
Slijedi popis odgovarajućih podataka. Primjeri mogu biti:
(1) IP adresa korisnika
(2) datum i vrijeme registracije.
Za obradu podataka će se u okviru postupka slanja ishoditi vaša privola te ćete biti upućeni na ovu Izjavu o zaštiti podataka.
U tomu se kontekstu neće provesti prosljeđivanje podataka trećim osobama. Podatci će se upotrebljavati isključivo za obradu razgovora.

2. Pravna osnova za obradu podataka
Pravna osnova za obradu podataka uslijed privole korisnika jest čl. 6. st. 1. slovo a OUZP-a. Ako je kontakt usmjeren na zaključivanje ugovora, dodatna je pravna osnova za obradu čl. 6. st. 1. slovo b OUZP-a.

3. Svrha obrade podataka
Obrada osobnih podataka iz maske za unos služi nam isključivo u svrhu obrade stupanja u kontakt. Ostali osobni podatci koji se obrađuju tijekom postupka slanja služe sprječavanju zloupotrebe obrasca za kontakt i jamčenju sigurnosti naših sustava informacijske tehnologije.

4. Trajanje pohrane
Podatci će biti izbrisani čim oni više ne budu potrebni za postizanje svrhe u koju su prikupljeni. Za osobne podatke iz maske za unos obrasca za kontakt to je slučaj kada se dovrši razgovor s dotičnim korisnikom. Razgovor se smatra završenim kada se na temelju okolnosti može zaključiti da je dotična problematika u potpunosti razriješena.
 
Izmjene i ažuriranja pravila zaštite podataka
Molimo vas da se redovito informirate o sadržaju naših pravila zaštite podataka. Bude li to uvjetovano promjenom našega načina obrade podataka, ažurirat ćemo ova pravila zaštite podataka. Obavijestit ćemo vas čim promjene zahtijevaju vaše sudjelovanje (primjerice privolu) ili drugu pojedinačnu obavijest.
scroll top