Menu

PRAVILA ZAŠTITE PODATAKA

Pravila zaštite podataka za upotrebu početne stranice

Raduje nas što ste pokazali zanimanje za našu web stranicu. Zaštita vaše privatnosti nama je vrlo važna. U nastavku ćemo vas detaljno informirati o postupanju s vašim podacima.
 

1 Pravila zaštite podataka

Ova Pravila zaštite podataka objašnjavaju prirodu, opseg i svrhu obrade osobnih podataka (u daljnjem tekstu „Podaci“) unutar naše online ponude i povezanih web stranica, značajki i sadržaja kao i vanjske online prisutnosti, koju čine naši profili na društvenim medijima (u nastavku zajednički označeno kao „online ponuda“). Nadalje, opisuju se opća načela prikupljanja podataka. Za više o upotrebljenim izrazima, kao primjerice „Obrada“ ili „Voditelj obrade“, upućujemo na definicije sadržane u članku 4. Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP). Ova Pravila zaštite podataka prethode našim općim Pravilima zaštite podataka (obvezne informacije u skladu s čl. 12. i sl. OUZP). Ako ova Pravila o zaštiti podataka za upotrebu početne stranice ne reguliraju određeno pitanje, na njega će se primijeniti odgovarajuće odredbe općih Pravila zaštite podataka.

 

2 Kontaktni podaci voditelja obrade

U skladu s čl. 4. st. 7. Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP) Europske unije voditelj obrade je
DESOI GmbH 
Gewerbestraße 16 
36148 Kalbach/Rhön 
info@desoi.de (see pogledajte impresum).

Pojedinosti o kontaktu službenika za zaštitu podataka

Pojedinosti o kontaktu (službeni)
Trgovačko društvo: BerIsDa GmbH
Adresa: Justus-Liebig-Straße 4,
36093 Künzell
Telefon: +49 / 661 29 69 80 90
E-pošta: datenschutz@berisda.de

 

3 Opseg obrade osobnih podataka

Načelno prikupljamo i koristimo se osobnim podacima naših korisnika samo u mjeri potrebnoj za pružanje funkcionalne web stranice te našeg sadržaja i usluga. Privola korisnika preduvjet je za prikupljanje i uporabu osobnih podataka naših korisnika. Iznimka vrijedi u onim slučajevima u kojima iz stvarnih okolnosti nije moguće dobiti prethodnu privolu, a obrada podataka dopuštena je propisima.

 

4 Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Ako dobijemo privolu ispitanika za obradu osobnih podataka, pravna osnova za obradu osobnih podataka zasniva se na članku 6., stavak 1., podstavak a Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP). Pri obradi osobnih podataka, koja je potrebna u svrhu ispunjenja ugovora u kojemu je ispitanik jedna od ugovornih strana, tada se pravna osnova za obradu osobnih podataka zasniva na članku 6., stavak 1, podstavak b OUZP-a. To se, također, odnosi i na postupke obrade potrebne za izvršavanje radnji koje prethode sklapanju ugovora. U slučajevima kad je obrada osobnih podataka nužna za ispunjenje zakonske obveze koja se odnosi na naše poduzeće, tada se pravna osnova za obradu osobnih podataka zasniva na članku 6., stavak 1, podstavak c OUZP-a. U slučaju da je obrada osobnih podataka važna za zaštitu vitalnih interesa ispitanika ili druge fizičke osobe, tada se pravna osnova za obradu osobnih podataka zasniva na članku 6., stavak 1, podstavak d OUZP-a. Ako je obrada neophodna radi zaštite zakonitih interesa naše tvrtke ili treće strane te ako interesi, temeljna prava i slobode ispitanika podataka ne prevladavaju nad prvim interesom, tada se pravna osnova za obradu osobnih podataka zasniva na članku 6., stavak 1, podstavak f OUZP-a.

 

5 Hosting i slanje e-pošte

Hosting usluge kojima se koristimo služe za pružanje sljedećih usluga: usluge infrastrukture i platforme, računalna moć, prostor za pohranu i poslovi vođenja baze podataka, slanje e-pošte, sigurnosne i usluge tehničkog održavanja kojima se koristimo u svrhu rada ove web stranice. Pri tomu ćemo mi, odnosno naš pružatelj usluga hostinga, obrađivati podatke koji se odnose na stanje zaliha, kontaktne informacije, podatke o sadržaju, podatke ugovora, podatke o korištenju, meta i komunikacijske podatke kupaca, zainteresiranih osoba i posjetitelja ove online ponude na temelju naših zakonitih interesa za osiguranje učinkovitog i sigurnog pružanja sadržaja ove web stranice u skladu s člankom 6., stavak 1., podstavak f OUZP-a te u vezi s člankom 28. OUZP-a (sklapanje ugovora o obradi).

 

6 Prikupljanje pristupnih podataka i datoteke zapisnika

Mi ili naš pružatelj usluge hostinga na temelju naših zakonitih interesa u skladu s člankom 6., stavak 1., podstavak f OUZP-a prikupljamo podatke o svakom pristupu poslužitelju na kojemu se ova usluga nalazi (tzv. datoteke zapisnika poslužitelja). Pristupni podaci uključuju naziv preuzete web stranice, datoteke, datum i vrijeme pristupa, količinu prenesenih podataka, obavijest o uspješnom preuzimanju, vrstu preglednika i verziju, korisnički operacijski sustav, URL upućenja (prethodno posjećena stranica), IP adresu i pružatelja usluge koji je zahtjev dostavio. Podaci datoteke zapisnika pohranjuju se iz sigurnosnih razloga (primjerice, da bi se istražile zlonamjerne ili prijevarne radnje) na razdoblje od najviše 7 dana, a zatim se brišu. Podaci čije je daljnje zadržavanje potrebno za dokazne svrhe ne podliježu brisanju sve do konačnog razjašnjenja tog slučaja.

 

7 Prava ispitanika

Imate pravo zatražiti potvrdu o tome obrađuju li se povezani podaci i informacije o tim podacima, kao i dodatne informacije i kopiju podataka u skladu s člankom 15. OUZP-a. U skladu s člankom 16. OUZP-a imate pravo tražiti popunjavanje podataka o vama ili ispravak netočnih podataka o vama. U skladu s čl. 17 OUZP imate pravo zatražiti da podaci koji se odnose na vas odmah budu izbrisani ili, alternativno, u skladu s odredbama članka 18. OUZP-a imate pravo zahtijevati ograničenje obrade podataka. Imate pravo zatražiti da se s vama povezani podaci, koje ste nam dostavili u skladu s člankom 20. OUZP-a, predaju vama te zatražiti njihov prijenos drugim voditeljima obrade. U skladu s člankom 77. OUZP-a imate pravo podnijeti žalbu nadležnom nadzornom tijelu.

 

8 Pravo na opoziv

U skladu s člankom 7., stavak 3. OUZP-a, imate pravo opozvati svoju privolu, pri čemu će taj opoziv vrijediti od tog trenutka nadalje.

 

9 Pravo na prigovor

Ako ste dali privolu za obradu vaših podataka, možete je opozvati u bilo kojem trenutku. Nakon što ste uložili takav prigovor, on će imati utjecaj na dopustivost naše obrade vaših osobnih podataka. Ako vaše osobne podatke obrađujemo na temelju procjene interesa, možete uložiti prigovor na obradu. To je posebice slučaj kada obrada nije nužna za ispunjavanje obveza iz ugovornog odnosa s vama, kao što je definirano za svaku funkciju u ovim Pravilima o zaštiti podataka. U slučaju takvoga prigovora molimo vas da objasnite razloge zbog kojih ne bismo trebali obrađivati vaše osobne podatke. U slučaju vašega utemeljenog prigovora ispitat ćemo činjenično stanje te ćemo ili prekinuti, odnosno prilagoditi obradu podataka, ili ćemo, u suprotnom, ukazati na naše uvjerljive zakonite razloge zbog kojih ćemo nastaviti obradu. Naravno, možete prigovoriti obradi vaših osobnih podataka u svrhu oglašavanja i analize podataka u bilo kojem trenutku. Obavijestite gore navedenoga voditelja obrade o vašemu prigovoru na oglašavanje.

 

10 Brisanje podataka

Podaci koje obrađujemo mogu u skladu s člancima 17. i 18. OUZP-a biti obrisani, odnosno njihova obrada može biti ograničena. Osim ako nije izričito navedeno u Pravilima o zaštiti podataka, pohranjeni podaci brišu se kada više nisu potrebni za namjeravanu svrhu, pod uvjetom da njihovo brisanje nije u sukobu s nekom zakonskom obvezom čuvanja podataka. Ako se podaci ne brišu jer su potrebni za druge zakonite svrhe, tada će njihova obrada biti ograničena. To znači da će se podaci blokirati i neće se obrađivati u druge svrhe. To vrijedi, primjerice, za podatke koji se moraju čuvati u skladu s trgovačkim ili poreznim propisima. Prema važećim zakonima Njemačke podaci se u skladu s člankom 257., stavak 1 Zakona HGB zadržavaju 6 godina (poslovne knjige, inventure, početna stanja, godišnja izvješća, poslovna korespondencija, računovodstveni dokumenti itd.), a u skladu s člankom 147., stavak 1. Zakona AO zadržavaju se 10 godina (knjige, evidencije , izvješća o upravljanju, računovodstvene isprave, komercijalna i poslovna pisma, dokumenti potrebni za razrez poreza itd.).

 

11 Online trgovina

Ako želite naručiti u našoj online trgovini, za zaključenje ugovora potrebno je da nam dostavite svoje osobne podatke koji su nam potrebni za obradu vaše narudžbe. Podaci koji su nužni za izvršenje ugovora posebno se označavaju dok se drugi podaci daju dobrovoljno. Obrađujemo vaše podatke kako bismo izvršili vašu narudžbu. U tu ćemo svrhu možda proslijediti vaše podatke o plaćanju našoj poslovnoj banci. Pravna je osnova za to članak 6., stavak 1., rečenica 1., podstavak b OUZP-a. Možete dobrovoljno izraditi korisnički račun putem kojega možemo spremiti vaše podatke za kasnije kupnje. Ako izradite račun pod „Mein Konto“ (Moj račun), podaci koje navedete bit će pohranjeni s mogućnošću opoziva. Svi ostali podaci, uključujući vaš korisnički račun, uvijek se mogu izbrisati u prostoru za korisnike. Također, možemo obrađivati podatke koje nam pružite kako bismo vas obavijestili o ostalim zanimljivim proizvodima iz naše ponude ili kako bismo vam poslali e-poštu s tehničkim podacima. Na temelju komercijalnih i poreznih propisa obvezni smo pohraniti podatke o adresi, plaćanju i narudžbi na razdoblje od deset godina. Međutim, nakon dvije godine ograničit ćemo obradu, tj. vaši će se podaci upotrebljavati samo za ispunjavanje zakonskih obveza. Kako bismo trećim stranama spriječili neovlašteni pristup vašim osobnim podacima, osobito financijskim podacima, proces narudžbe šifriran je s pomoću TLS tehnologije.

 

12 SSL šifriranje (enkripcija)

Ova web stranica koristi se SSL šifriranjem iz sigurnosnih razloga i radi zaštite prijenosa osjetljivih sadržaja, kao što su zahtjevi koje nam šaljete kao operateru web stranice. Možete prepoznati šifriranu vezu prema promjeni adresnog retka svojega preglednika s „http://“ na „https://“ i prema simbolu lokota u liniji preglednika. Ako je omogućeno SSL šifriranje, treće strane ne mogu čitati podatke koje ste nam poslali.

 

13 Bilten

Sljedećim informacijama obavještavamo vas o sadržaju našeg biltena, postupcima registracije, otpreme i statističke evaluacije, kao i vašem pravu prigovora. Pretplatom na naš bilten izražavate svoj pristanak na njegovo primanje i opisane postupke. Sadržaj biltena: Za Slanje biltena, e-pošte i drugih elektroničkih obavijesti s oglasnim informacijama (u daljnjem tekstu „bilten“) nužna je privola primatelja ili zakonsko dopuštenje. Ako su sadržaji biltena u okviru prijave za pretplatu konkretno opisani, mjerodavni su za privolu korisnika. Naš bilten dodatno sadrži informacije o našim uslugama i nama. Dvostruki opt-in i zapisivanje: Prijava za naš bilten odvija se u tzv. dvostrukom opt-in postupku. To znači da ćete nakon prijave primiti e-poštu kojom se traži da potvrdite prijavu. Ova je potvrda potrebna kako se nitko ne bi mogao registrirati s vanjskim adresama e-pošte. Prijava za bilten bit će zabilježena kako bi se dokazao postupak prijave u skladu sa zakonskim zahtjevima. To uključuje pohranu vremena prijave i potvrde te IP adresu. Isto tako, bit će zabilježene promjene podataka koji su pohranjeni kod davatelja usluga isporuke. Podaci za prijavu: Da biste se pretplatili na bilten, dovoljno je unijeti vlastitu adresu e-pošte. Kao opciju zamolit ćemo vas da navedete ime za osobno oslovljavanje u biltenu. Slanje biltena i mjerenje uspješnosti temelje se na privoli primatelja u skladu s člankom 6., stavak 1., podstavak a i člankom 7. OUZP-a. Bilježenje tijeka postupka registracije temelji se na našim zakonitim interesima u skladu s člankom 6., stavak 1., podstavak f OUZP-a. Naš je interes u upotrebi jednostavnog i sigurnog sustava biltena koji služi i našim poslovnim interesima i očekivanjima korisnika te nam omogućuje dokazivanje korisnikove privole. Otkazivanje/opoziv – Možete prekinuti primanje našeg biltena u bilo kojemu trenutku, tj. možete opozvati svoju privolu. Poveznicu za otkazivanje biltena možete pronaći na kraju svakoga biltena. Adrese e-pošte koje su nam dostavljene možemo čuvati i do tri godine na temelju naših zakonitih interesa prije nego što ih uklonimo u njihovu svojstvu podataka za slanje biltena. Takvo zadržavanje podataka služi nam kako bismo mogli dokumentirati raniju privolu. Obrada tih podataka ograničena je na svrhu moguće obrane od tužbi. Pojedinačni zahtjev za brisanjem moguć je u bilo kojem trenutku, pod uvjetom da je istodobno potvrđeno i prethodno postojanje privole. Svi podaci povezani s biltenom pohranjeni su na zaštićenim poslužiteljima u Njemačkoj. Davatelj usluga slanja koristi certificirane podatkovne centre i dvostruko redundantne mjere zaštite podataka. Agencija odgovorna za naš bilten ima ugovor za obavljanje poslova izvršitelja obrade podataka.

 

14 Pružatelj usluga dostave biltena

Bilten se šalje putem mailingworka, servisa pružatelja mailingwork GmbH. Pravila o zaštiti podataka pružatelja usluga dostave možete pogledati ovdje: https://mailingwork.de/datenschutz. Pružatelj usluga imenovan je na temelju naših zakonitih interesa u skladu s člankom 6., stavak 1., podstavak f OUZP-a i temeljem Ugovora o obradi podataka u skladu s člankom 28., stavak 3., rečenica 1. OUZP-a. Davatelj usluga isporuke može se koristiti podacima primatelja u pseudoanonimnom obliku, primjerice, bez povezivanja s određenim konkretnim korisnikom, za optimizaciju ili poboljšanje vlastitih usluga, primjerice, za tehničku optimizaciju otpreme i prezentaciju biltena ili za statističke svrhe. Međutim, davatelj usluga dostave ne koristi se podacima primatelja biltena za vlastito obraćanje njima niti za to da bi ih prenio trećim stranama.

 

15 Bilten – mjerenje uspješnosti

Bilteni sadrže tzv. „Web-beacon“, tj. datoteku veličine piksela koja se vraća s našega poslužitelja prilikom otvaranja biltena ili, ako koristimo davatelja usluga dostave, s davateljeva poslužitelja. U sklopu ovoga vraćanja prikupljaju se tehničke informacije, kao što su informacije o pregledniku i vašemu sustavu te vaša IP adresa i vrijeme preuzimanja. Te se informacije koriste za poboljšanje tehničkog učinka usluga na temelju njihovih specifikacija ili publike i njihovih navika čitanja, na temelju njihovih lokacija (koje se mogu odrediti s pomoću IP adrese) ili vremena pristupa. Statistička istraživanja također uključuju utvrđivanje jesu li bilteni otvorani, kada su otvarani i koje će poveznice biti kliknute. Iz tehničkih razloga te se informacije mogu spojiti s pojedinačnim primateljima biltena. Međutim, praćenje pojedinih primatelja biltena nije naš cilj niti, ako ga koristimo, cilj našega davatelja usluga dostave. Evaluacije su nam daleko važnije kako bismo prepoznali čitateljske navike naših korisnika i prilagodili naš sadržaj ili kako bismo slali drukčije sadržaje u skladu s interesima naših korisnika. U bilo kojemu trenutku možete uputiti prigovor tome praćenju klikom na zasebnu poveznicu koja se nalazi u svakoj e-pošti ili nas za kontaktiranje možete obavijestiti na neki drugi način. Informacije će biti pohranjene sve dok ste pretplaćeni na bilten. Nakon odjavljivanja pretplate pohranjujemo podatke potpuno statistički i anonimno.

 

16 Kolačići

Kolačići su male datoteke pohranjene na korisničkim računalima. U kolačiće se mogu pohraniti različite informacije. Kolačić se prvenstveno koristi za pohranu informacija o korisniku (ili uređaju na kojemu se pohranjuje kolačić) tijekom ili nakon njegova posjeta online ponudi. Privremeni kolačići, „kolačići sesije“ ili „prolazni kolačići“ kolačići su koji se brišu nakon što korisnik napusti online ponudu i zatvori svoj preglednik. U takvom se kolačiću pohranjuje, primjerice, sadržaj košarice za kupnju u online trgovini ili status prijave. Pojam „trajni“ ili „uporni“ (permanent, persistent) odnosi se na kolačiće koji ostaju pohranjeni čak i nakon zatvaranja preglednika. Tako će, primjerice, status prijave ostati spremljen za slučaj da korisnik ponovi posjet nakon nekoliko dana. Isto tako, u takvom kolačiću mogu se pohraniti interesi korisnika koji se koriste za mjerenje dosega ili u marketinške svrhe. Pod „kolačići trećih strana“ podrazumijevaju se kolačići pružatelja usluga koji nije voditelj obrade online ponude (u suprotnom, ako su to njihovi kolačići, tada se nazivaju „kolačići prve strane“). Možemo se koristiti privremenim i trajnim kolačićima te ih pojasniti u kontekstu naših pravila o privatnosti. Ako korisnici ne žele pohraniti kolačiće na računalu, od njih će se tražiti da onemoguće tu opciju u postavkama sustava preglednika. Spremljeni kolačići mogu se izbrisati u postavkama sustava preglednika. Izuzimanje kolačića može dovesti do ograničenja funkcionalnosti ove online ponude. Opći prigovor uporabi kolačića za internetske marketinške svrhe može se izraziti preko mnogih servisa, posebice u slučaju praćenja, putem web stranice http://www.aboutads.info/choices/ ili na web stranici EU-a http://www.youronlinechoices.com/. Osim toga, spremanje kolačića može se onemogućiti njihovim isključivanjem u postavkama preglednika. Imajte na umu da se u tom slučaju možda nećete moći koristiti svim značajkama ove online ponude.

 

17 Google Analytics

Na temelju naših zakonitih interesa (tj. interesa za analize, optimizacije i ekonomičan rad naše online ponude u skladu s člankom 6., stavak 1., podstavak f OUZP-a) upotrebljavamo servise Google Analytics, uslugu analize internetskog prometa pružatelja Google, LLC („Google“). Google upotrebljava kolačiće. Informacije o vašoj upotrebi ove web stranice (uključujući vašu IP adresu) generirane kolačićima prenose se na Googleov poslužitelj u SAD-u i spremaju se ondje. Google je dobio certifikat u skladu s ugovorom EU-SAD Štit privatnosti i tako pruža jamstvo da će se pridržavati europskih zakona o zaštiti podataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Google će se koristiti tim podacima u naše ime, vrednovat će korisnikovo korištenje našom online ponudom, sastaviti izvješće o aktivnostima unutar ove online ponude te nam pružiti druge usluge vezane za upotrebu ove web stranice i interneta. U ovom slučaju moguće je da će na temelju obrađenih podataka biti izrađeni pseudonimni profili korisnika. Koristimo se uslugom Google Analytics isključivo uz aktiviranu IP anonimizaciju. To znači da će Google skratiti IP adrese korisnika koji dolaze iz zemalja članica Europske unije ili drugih zemalja u Europskom gospodarskom prostoru. Samo u iznimnim slučajevima Googleovom će se poslužitelju u SAD-u poslati puna IP adresa i ondje će se skratiti. IP adresa koju je poslao korisnikov preglednik neće se spojiti s drugim podacima koje pruža Google. Korisnici mogu spriječiti pohranu kolačića zadavanjem odgovarajućih postavki svojega preglednika. Osim toga, korisnik može spriječiti slanje Googleu podataka koje generiraju kolačići i koji se odnose na njihovo korištenje sadržajima, kao i Googleovu obradu tih podataka preuzimanjem browser plug-ina koji je dostupan na sljedećoj poveznici i njegovom instalacijom: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Da biste saznali više o Googleovoj upotrebi podataka, postavljanju i mogućnostima prigovora, posjetite web stranice Googlea: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Googleova upotreba podataka o upotrebi web stranica ili aplikacija naših partnera“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Upotreba podataka za oglašavanje“), http://www.google.de/settings/ads („Upravljanje podacima kojima se Google služi za prikaz oglasa“).
Alternativno tome, Google Analytics možete onemogućiti instalacijom plug-ina u preglednik, posebice u internetskim preglednicima mobilnih uređaja, klikom na sljedeću vezu: Deaktiviranje Google Analyticsa Time se na vašemu uređaju pohranjuje takozvani „opet-out“ kolačić (kolačić za isključivanje), koji sprječava Google Analytics da u budućnosti prikuplja vaše podatke prilikom posjeta ovoj web stranici.

 

18 Google Universal Analytics

Google Analytics upotrebljavamo u obliku „Universal Analytics“. „Universal Analytics“ odnosi se na proces Google Analytics, u kojemu se korisnička analiza temelji na pseudonimu korisničkog ID-a i na taj način stvara korisnički pseudonim-profil s podacima o korištenju s različitih uređaja (tzv. „Cross-Device-Tracking“).

 

19 Praćenje konverzija Google AdWords

Da bismo statistički zabilježili upotrebu naše web stranice i ocijenili je u svrhu njezine optimizacije, također koristimo Google praćenje konverzija. Pravna je osnova članak 6., stavak 1., rečenica 1., podstavak f OUZP-a. Pri tomu Google AdWords postavlja kolačić (pogledajte odjeljak 4) na vašem računalu u slučaju da ste do naše web stranice došli putem Google oglasa. Ovi kolačići gube valjanost nakon 30 dana i ne koriste se za osobnu identifikaciju. Ako korisnik posjeti određena web mjesta AdWords kupca, a kolačić još nije istekao, i Google i kupac mogu vidjeti da je korisnik kliknuo na oglas i posjetio tu stranicu. Svaki AdWords korisnik dobiva drugi kolačić. Kolačiće se ne može pratiti putem web stranica AdWords korisnika. Podaci prikupljeni korištenjem kolačića za konverziju koriste se za izradu statistike konverzija za korisnike programa AdWords koji su odabrali praćenje konverzija. Korisnici programa AdWords dobivaju ukupan broj korisnika koji su kliknuli na oglas i koji su preusmjereni na stranicu, koja ima oznaku za praćenje konverzija (Conversion-Tracking-Tag). Međutim, ne dobivaju informacije koje osobno identificiraju korisnike. Ako ne želite sudjelovati u procesu praćenja, možete ukinuti neku od postavki koje su nužne za postavljanje kolačića, kao što je isključivanje općenite postavke omogućavanja kolačića u pregledniku. Kolačiće za praćenje konverzije također možete onemogućiti podešavanjem svojega preglednika da blokira kolačiće s domene „www.googleadservices.com“. Googleova pravila o zaštiti podataka za praćenje konverzija možete naći ovdje (https://services.google.com/sitestats/de.html).

 

20 Google Karte

Ugrađujemo karte koje pruža servis “Google Maps“ od davatelja usluge Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. Pravila zaštite podataka: https://www.google.com/policies/privacy/, Isključivanje: https://adssettings.google.com/authenticated. Posjetom web stranice Google prima informacije o tomu da ste pristupili odgovarajućoj podstranici naše web stranice. Osim toga, prenose se razni opći osobni podaci, kao što su IP adresa, datum i vrijeme zahtjeva, sadržaj zahtjeva, status pristupa, količina prenesenih podataka, web stranica s koje dolazi zahtjev, preglednik, operativni sustav i njegova sučelja, jezik i verzija preglednika softvera, razlike vremenske zone od GMT-a. To se obavlja bez obzira na to je li riječ o Google korisničkom računu na koji ste prijavljeni ili ako nema korisničkog računa. Kada ste prijavljeni na Google, vaši će se podaci izravno rasporediti kao povezani na vaš račun. Ako ne želite biti povezani s vašim profilom na Googleu, morate se odjaviti prije aktiviranja gumba. Google pohranjuje vaše podatke kao profil upotrebe i koristi ih u svrhu oglašavanja, istraživanja tržišta i/ili prilagođenog oblika web stranica. Takva se evaluacija provodi osobito (čak i za korisnike koji nisu prijavljeni) kako bi se omogućilo oglašavanje na temelju potreba i informiralo druge korisnike društvenih mreža o vašim aktivnostima na našoj web stranici. Imate pravo prigovora na stvaranje tih korisničkih profila i u tu svrhu morate kontaktirati Google.

 

21 Online prisutnost u društvenim medijima

Održavamo prisutnost na društvenim mrežama i platformama kako bismo komunicirali s korisnicima koji su ondje aktivni te ih obavještavali o našim uslugama. Prilikom pozivanja odgovarajućih mreža i platformi, odredbe, uvjeti i smjernice za obradu podataka odnose se na njihove operatore. Osim ako nije drugačije navedeno u izjavi o privatnosti, moguće je da ćemo obrađivati podatke korisnika, pod uvjetom da komuniciraju s nama na društvenim mrežama i platformama, kao, primjerice, napišu li objavu na mjestima na kojima smo prisutni na mrežama ili nam pošalju poruku.

 

22 Povezivanje s uslugama i sadržajima trećih strana

Na temelju naših zakonitih interesa (tj. interesa za analizu, optimizaciju i ekonomičnu ponudu naše online ponude u skladu s člankom 6. stavak 1. podstavak f OUZP-a), upotrebljavamo sadržaj ili usluge koje nude pružatelji trećih strana kako bismo pružili i njihov sadržaj kao uslugu, što može značiti uključenje videozapisa ili fontova (zajedno označeni kao „sadržaj“). To uvijek podrazumijeva da će takvi pružatelji treće strane takvog sadržaja moći utvrditi IP adresu korisnika jer svoj sadržaj u korisnikov preglednik ne mogu poslati bez IP adrese. IP adresa stoga je potrebna za prikaz takvog sadržaja. Nastojimo upotrebljavati samo sadržaj čiji se davatelji usluga koriste IP adresom isključivo za isporuku sadržaja. Treće strane također se mogu koristiti takozvanim pikselnim oznakama (nevidljive grafike, također nazvane „web beacons“) za statističke ili marketinške svrhe. Pikselne oznake mogu se koristiti za procjenu informacija, kao što je promet posjetitelja na stranicama ove web stranice. Pseudonimne informacije također mogu biti pohranjene u kolačiće na korisničkom uređaju, uključujući, između ostalog, tehničke podatke o pregledniku i operacijskom sustavu, na web stranice na koje se odnose, vrijeme provedeno u posjetu i ostale informacije o korištenju našom online ponudom.

 

23 Google Fonts

Integrirali smo fontove ( „Google Fonts“) pružatelja usluge Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. Pravila zaštite podataka: https://www.google.com/policies/privacy/. Isključivanje: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

24 Youtube

Integrirali smo videoplatforme „YouTube“ davatelja usluge Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. Pravila zaštite podataka: https://www.google.com/policies/privacy/. Isključivanje: https://adssettings.google.com/authenticated. Posjetom web stranici YouTube ona prima informacije o načinu vašega pristupa odgovarajućoj podstranici naše web stranice. Osim toga, prenose se razni opći osobni podaci, kao što su IP adresa, datum i vrijeme zahtjeva, sadržaj zahtjeva, status pristupa, količina prenesenih podataka, web stranica s koje dolazi zahtjev, preglednik, operativni sustav i njegova sučelja, jezik i verzija preglednika softvera, razlike vremenske zone od GMT-a. To se događa bez obzira na to pruža li YouTube korisnički račun na koji ste prijavljeni ili korisnički račun ne postoji. Kada ste prijavljeni na Google, vaši će se podaci izravno rasporediti kao povezani na vaš račun. Ako se ne želite povezati s vašim profilom na usluzi YouTube, morate se odjaviti prije aktiviranja gumba. YouTube pohranjuje vaše podatke kao profil upotrebe i koristi ih u svrhu oglašavanja, istraživanja tržišta i/ili prilagođenog oblika web stranica. Takva evaluacija provodi se osobito (čak i za korisnike koji nisu prijavljeni) kako bi se omogućilo oglašavanje na temelju potreba i kako bi se informiralo druge korisnike društvenih mreža o vašim aktivnostima na našoj web stranici. Imate pravo prigovora na stvaranje tih korisničkih profila i u tu svrhu morate kontaktirati YouTube.

 

25 Upotreba Facebookovih dodataka za društvene mreže

Na temelju naših zakonitih interesa (tj. interesa za analizu, optimizaciju i ekonomičan rad naše online ponude u skladu s člankom 6., stavak 1., podstavak f OUZP-a) upotrebljavamo dodatke za društvene mreže („Dodaci“) za društvenu mrežu ponuđenu na adresi Facebook.com kojom upravlja Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska („Facebook“). Dodaci mogu predstavljati elemente interakcije ili sadržaja (primjerice, videozapisi, grafike ili tekstualni sadržaji) i može ih se prepoznati po Facebook logotipu (bijeli „f” na plavoj pločici, izrazi „Sviđa mi se“, „Like“ ili oznaka „palac gore“ ) ili su označeni dodatkom „Facebook Social Plugin“. Popis i izgled društvenih dodataka Facebooka možete pogledati ovdje: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Facebook je dobio certifikat u skladu s ugovorom EU-SAD Štit privatnosti i tako pruža jamstvo da će se pridržavati europskih zakona o zaštiti podataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Kada korisnik pokrene takvu funkciju naše online ponude, njegov će se preglednik povezati izravno s Facebookovim poslužiteljima. Sadržaj dodatka prenosi se izravno s Facebooka u korisnikov uređaj i tada se ugrađuje kao dio online ponude. U ovom slučaju moguće je da će na temelju obrađenih podataka biti izrađeni profili korisnika. Stoga nemamo utjecaj na količinu podataka koje Facebook prikuplja uz pomoć ovog dodatka i zato obavještavamo korisnike prema našim saznanjima. Integriranjem dodataka Facebook prima informacije o korisnikovom načinu pristupa odgovarajućoj stranici online ponude. Ako je korisnik prijavljen na Facebook, Facebook može dodijeliti posjet korisnikovu Facebook računu. Ako korisnik u interakciji preko dodatka, primjerice, pritisne tipku „Sviđa mi se“ ili ostavi komentar, odgovarajuće će se informacije s njegova uređaja izravno poslati na Facebookov poslužitelj i tamo će se pohraniti. Ako korisnik nije član Facebooka, još uvijek postoji mogućnost da će Facebook saznati i spremiti njegovu IP adresu. Prema Facebooku, u Njemačkoj se pohranjuje isključivo anonimna IP adresa. Svrha i opseg prikupljanja podataka te daljnja obrada i korištenje podacima koje obavlja Facebook, kao i srodna prava i mogućnosti postavljanja za zaštitu privatnosti korisnika, mogu se naći u pravilima o privatnosti Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/. Ako je korisnik član Facebooka i ne želi da Facebook prikuplja podatke o njemu putem ove online ponude i povezuje ga s njegovim podacima o članovima pohranjenima na Facebooku, mora se odjaviti s Facebooka i izbrisati kolačiće prije korištenja našom online ponudom. Druge postavke i mogućnosti prigovora u vezi s korištenjem podataka u promotivne svrhe moguće su unutar postavki profila Facebooka: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ili putem stranice iz SAD-a http://www.aboutads.info/choices/ ili stranice iz EU-a http://www.youronlinechoices.com/. Postavke su neovisne o platformi, tj. prihvaćaju ih svi uređaji, kao što su stolna računala ili mobilni uređaji.

 

26 Opća napomena o Instagramu, Xingu, LinkedInu

Za Instagram, Xing i LinkedIn upotrebljavamo dodatke za društvene medije. U načelu se koristi takozvano „rješenje u dva klika“. Drugim riječima, kada posjetite našu stranicu, u početku se ne prenose osobni podaci davateljima dodataka. Davatelj dodataka može se označiti oznakom na kućici iznad prvoga slova ili logotipa. Dajemo vam priliku da izravno komunicirate s davateljem dodataka putem gumba. Ako kliknete označeno polje i aktivirate ga, davatelj dodataka prima informacije kako ste pristupili odgovarajućoj web stranici naše online usluge. Ako je potrebno, prema odgovarajućem pružatelju usluga u Njemačkoj IP adresa bit će anonimna odmah nakon prikupljanja. Aktiviranjem dodatka osobni će podaci biti poslani davatelju dodatka na kojega se podaci odnose i ondje će biti pohranjeni (u slučaju da je pružatelj usluga iz SAD-a, podaci će biti pohranjeni u SAD-u). Budući da davatelj dodataka obavlja prikupljanje podataka, a posebice putem kolačića, preporučujemo da izbrišete sve kolačiće prije nego što kliknete na sive kućice s pomoću sigurnosne postavke preglednika. Istaknimo da nemamo utjecaja na prikupljene podatke i obradu podataka niti imamo saznanja o punom opsegu prikupljanja podataka, svrhe obrade ili razdoblja zadržavanja. Također nemamo podatke za brisanje podataka prikupljenih od davatelja dodataka. Pretpostavlja se da davatelj dodatka pohranjuje podatke o vama u obliku korisničkih profila korištenih u svrhu oglašavanja, istraživanja tržišta i/ili osobnog prilagođavanja oblika web stranice. Imate pravo na prigovor na izradu takvih korisničkih profila, pri čemu morate kontaktirati dotičnog davatelja dodatka kako biste to ostvarili. Putem dodataka nudimo vam mogućnost interakcije s društvenim mrežama i drugim korisnicima kako bismo mogli poboljšati našu ponudu i učiniti je zanimljivom za vas kao korisnika. Pravna je osnova za upotrebu dodataka članak 6., stavak 1., rečenica 1., podstavak f OUZP-a. Prijenos podataka odvija se bez obzira na to imate li račun kod davatelja dodatka i jeste li ondje prijavljeni. Ako ste prijavljeni na davatelja dodataka, vaši podaci prikupljeni kod nas dodijelit će se izravno na postojeći račun kod davatelja dodataka. Ako pritisnete aktiviranu tipku i, primjerice, povežete stranicu, davatelj dodataka također pohranjuje ove podatke u vaš korisnički račun i javno ga dijeli s vašim kontaktima. Preporučujemo vam da se redovito odjavljujete s društvenih mreža, a osobito prije aktiviranja tipke jer tako možete izbjeći dodavanje svojega profila davatelju dodatka.

 

27 Instagram

Unutar naše online ponude mogu se uključiti funkcije i sadržaj usluge Instagram, koje nudi Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, SAD. To može uključivati sadržaje poput slika, videozapisa ili teksta i gumba koje korisnici upotrebljavaju za promociju svoga sadržaja, pretplatu na autore sadržaja ili pretplatu na naše objave. Ako su korisnici članovi platforme Instagram, Instagram može povezati navedene sadržaje i funkcije s profilima korisnika na toj platformi. Izjava o zaštiti osobnih podataka za Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

 

28 Xing

U okviru naše online ponude moguće je da će biti ugrađeni i sadržaji usluge Xing koje nudi XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Njemačka. To može uključivati sadržaje poput slika, videozapisa ili teksta i gumba koje korisnici upotrebljavaju za promociju svoga sadržaja, pretplatu na autore sadržaja ili pretplatu na naše objave. Ako su korisnici članovi platforme Xing, Xing može povezati navedene sadržaje i funkcije s profilima korisnika na toj platformi. Izjava o zaštiti osobnih podataka Xing: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 

29 LinkedIn

U okviru naše online ponude mogu se uključiti značajke i sadržaj usluge LinkedIn koju nudi tvrtka LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irska. To može uključivati sadržaje poput slika, videozapisa ili teksta i gumba koje korisnici ove online ponude mogu dijeliti s korisnicima LinkedIna. Ako su korisnici članovi platforme LinkedIn, LinkedIn može povezati navedene sadržaje i funkcije s profilima korisnika na toj platformi. Izjava o privatnosti tvrtke LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn je dobio certifikat u skladu s ugovorom EU-SAD Štit privatnosti i tako pruža jamstvo da će se pridržavati europskih zakona o zaštiti podataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Pravila zaštite podataka: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Izmjene i ažuriranja pravila zaštite podataka
Molimo vas da se redovito informirate o sadržaju naših pravila zaštite podataka. Bude li to uvjetovano promjenom našega načina obrade podataka, ažurirat ćemo ova pravila zaštite podataka. Obavijestit ćemo vas čim promjene zahtijevaju vaše sudjelovanje (primjerice privolu) ili drugu pojedinačnu obavijest.
scroll top