Menu
Rissinjektion

Injektiranje u obliku vela i plono injektiranje

Brtvljenje gelacijom, e. g. Zavjesa ili ubrizgavanje površine, vrlo je učinkovita alternativa za naknadno brtvljenje inženjerskih i prometnih konstrukcija kao i za zgrade u zgradarstvu i stambenoj gradnji. Preduvjet za uspješno naknadno brtvljenje je poznavanje uzroka nastalih oštećenja vlagom.

Injektiranje u obliku vela

U praksi dokazan naknadni postupak brtvljenja u tunelogradnji, za inženjerske građevine, stambene i industrijske zgrade, parkirne kuće, niskogradnje i gradnju kanala u vodogradnji. Ubrizgavanje koprena akrilatnim gelom (smola za hidrostrukture) rezultira brtvljenjem građevina u doticaju sa zemljom ili zasutih zemljom iznutra prema van kao i zapunjivanje prohodnosti kao što su pukotine, praznine, šupljine, fuge. Prikladna tehnologija ubrizgavanja i paker za ubrizgavanje kao i koncept sanacije stručnog planera jamče uspjeh hidroizolacije zidova.


više o proizvodima

Plošno injektiranje

S površinskim ubrizgavanjem mogu se zabrtviti nezabrtvljeni građevni elementi u doticaju s tlom naknadno iznutra prema van. Već prema karakteristikama građevnog materijala i strukturi pora izračunava se ravnina brtvljenja u građevni element (zid). Ubrizgavanjem prikladnih materijala, kao što u niskoviskozni gelovi ili smole, brtve se transportni putevi odgovorni za vodu.
 
scroll top