Menu

Zapunjavanje sljubnica u ziu

More Informations
Filter
Filter
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
                 LEFT JOIN shop_permissions_group_link ON shop_permissions_group_link.item_no = shop_view_active_item.item_no
  		 														AND shop_permissions_group_link.company = shop_view_active_item.company     
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 145000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 145000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

Zapunjavanje sljubnica u ziđu

Prilikom sanacije zidanih ploha od gole cigle ili prirodnog kamena, često se pokaže nužnim tijekom obnove fugiranja istovremeno osigurati zaštitu protiv vlage cijelog zida.
Verfugen von Mauerwerksfugen 
Pointing of masonry joints

PDF german/english
PDF german/french

Područja primjen

 • Ručno fugiranje
 • Strojno fugiranje
 • Dubinsko zapunjavanje rupa

Primjeri primjene

 • Kiklopski zid
 • Zid od lomljenog kamena
 • Zid od grubo obrađenog kamena
 • Slojni kameni zid
 • Izolacijski sloj fasadne cigle
 • Mješovite tehnike
 
 

Prednosti i uporaba

 • Mort se ugrađuje ravnomjerno i gusto
 • Osigurava čist rad
 • Potpuno ispunjavanje prostora fuga

Opći radovi

 • Fuge isprazniti i očistiti
 • Navlažiti
 • Nanijeti mort u fuge
 • Obraditi fuge

Materijal pogodan za fugiranje

 • Plastičan mort
 • Tras mort za fuge
 • Tras-vapnenasti mort
 • Mort za kontinuirano strojno fugiranje
 • Mortovi za fugiranje na bazi epoksidnih smola
 • Mort za ispunjavanje armature
scroll top