Menu

Mineralno punilo (Punilo na mineralnoj osnovi)

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 70000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 70000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12 ... 8

Mineralno punilo

Kod sanacija pukotina cementnom suspenzijom i cementnim ljepilom građevinske komponente s pukotinama popravljaju se uz pomoć energetski jakog ubrizgavanja. Pukotine se ubrizgavaju tako da nakon završetka postupka injektiranja voda više ne može prodirati. Injektorski materijal stvara zaštitu protiv prodora agresivnih tvari i sprječava koroziju armature. Zbog snažnog spoja obiju strana pukotine ponovno se uspostavlja nosivost građevinskih komponenti.

Tipovi pakera

 • Injektorski paker (čelik)
 • Udarni paker (plastika)
 • Paker za lijepljenje (plastika)
 • Klinasti paker (plastika)

Zahtjevi za injektorske pakere

 • Kompatibilnost sirovina s upotrijebljenim injektorskim materijalima
 • Pouzdano pričvršćivanje u građevinskom elementu
 • Otpornost na koroziju dijelova koji ostaju u građevinskom elementu
 • Mogućnost zatvaranja
 • Poprečni presjek je prilagođen tekućim svojstvima injektorskih materijala
 • Bez sužavanja poprečnog presjeka

Primjenjiva punila

 • Injektorska žbuka
 • Cementno ljepilo
 • Cementna suspenzija

Primjeri objekata

 • Stambene i industrijske zgrade
 • Zidovi
 • Povijesne zgrade
 • Inženjerske građevine
 • Niskogradnja i tunelogradnja

PRIMJENA PAKERA ZA LIJEPLJENJE

Paker se lijepi s mješavinom poliuretanskih i epoksidnih smola i po mogućnosti sredstvom za podešavanje (koristi se za zgušnjavanje) preko pukotine. Valja napomenuti da otvor pakera leži direktno iznad pukotine i kanal za ubrizgavanje pakera nije začepljen. Pakeri za lijepljenje pretežno se primjenjuju na građevinskim objektima koji iz konstrukcijskih razloga (npr. prednapregnuti beton) ne dozvoljavaju bušenje (po pravilu debljina građevinskog dijela - odstojanje pakera).

Napomene

 • Isporučiv je paker za lijepljenje kao metalni paker ili plastični paker
 • Lijepljen spoj između pakera i površine građevinske komponente je odlučujući
 • Prianjanje površine i svojstva ljepila (izolacijskog materijala) znatno utječu na moguć tlak ubrizgavanja

Područja primjene

 • Kod suhih građevinskih komponenti
 • Kod građevinskih komponenti s debelom armaturom
 • Kod prednapregnutog betona
 • Visokotlačno ubrizgavanje do maks. 60 bara ili niskotlačno ubrizgavanje do 10 bara

PRIMJENA KLINASTOG PAKERA

Klinasti pakeri upotrebljavaju se za pukotine, većinom 1-2 mm širine, da bi se pukotina napunila materijalom za ubrizgavanje (stlačivanje). To eliminira uobičajeno bušenje s pakerom za bušenje. Sastoje se iz metala ili plastike.

Prednosti i korištenje

 • Ušteda vremena redukcijom radnih koraka kod primjene pakera
 • Klinasti paker se upotrebljava direktno u pukotinama, nije potrebno skupo bušenje u građevinsko tijelo.
 • Paker se nakon ubrizgavanja može jednostavno ukloniti
 • Minimalna širina pukotine za primjenu čeličnih klinastih pakera iznosi 1,5 mm
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top