Menu

DESOI sustav sidara u čarapi

More Informations
Filter
Filter
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 139980 OR shop_item_has_category.category_line_no = 139906 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page

DESOI sustav sidara u čarapi

U namjeri da projektantima i građevinskim tvrtkama osigura pouzdane sustave za sidrenje, DESOI GmbH je proveo ciljana ispitivanja sustava navlake za sidra u pogledu čvrstoće veze i otpornosti sidra pri ovlaštenim institutima za ispitivanje materijala te o tome osigurao dokumentaciju.¬ Cilj istraživanja bilo je provjeriti utjecaj navlake sidra na ponašanje čvrstoće veze između injektiranog morta i zida. Ovdje je razmotren nepovoljan slučaj povezivanja rupe u zidu glatke površine i morta za injektiranje. Nadalje je potrebno razraditi preporuke za primjenu u praksi koje se tiču prethodne obrade i pritiska.
Provedena istraživanja vezivanja pokazala su da je s DESOI AnchorNox® suhim mortom postignuto:
 • dobra čvrstoća vezivanja (u sredini > 1,5 N/mm²)
 • uz malo proklizavanje (<0,1 mm)
DESOI Verankerungssystem 
DESOI Anchor Stocking System

PDF german/english
PDF german/french
Savjet: Prije početka sanacije sustavima sidara svakako je preporučljivo istražiti i ukloniti uzroke koji su doveli do nastanka oštećenja. Iz iskustva je poznato da je jedan od najčešćih uzroka nestabilnost temeljnog tla/podloge.


Ispitno izvješće laboratorija za ispitivanja materijala Neuwied GmbH,

„Ispitivanja DESOI sustava navlake za sidra u cilju sanacije zaštićenih kulturno-povijesnih građevina“, br. 6-21/1938b/12, 10. siječnja 2014.

 

DESOI AnchorNox® suhi mort

Privremeno izvješće, FA Finger-Znanstveni institut za građevinske materijale, Katedra za polimerne materijale „Prilagodba i optimizacija recepture svojstava svježeg i zrelog morta DESOI AnchorNox® za sustave navlaka za sidra“, FIBAN 040-14, 13. ožujka 2015. Druge ispitane suhe žbuke na upit.

Primjena sustava navlaka za sidra DESOI je jednostavna: Na šipku sidra navucite odstojnike, postavite crijevo za materijal kojim ćete injektirati mort za sidrenje i međusobno pričvrstite sva tri komada pik trakom. Odrežite navlaku sidra na potrebnu duljinu i zatvorite je kabelskom vezicom na jednoj strani. Sada tako dobivenu vrećicu od tkanine navucite preko kompleta sidra kao čarapu i učvrstite dodatnom kabelskom vezicom. 
Napomena: Dostupno i kao tvornički pripremljeno.
Nakon što je sidro stručno postavljeno, prijeđite na injektiranje. Pri tome navlaka sprječava nekontrolirano razlijevanje injektiranog materijala kroz šupljine, gnijezda itd. Zahvaljujući svojoj elastičnosti, navlaka svoj oblik prilagođava obliku rupe. Ali struktura tkanine navlake je istodobno dovoljno porozna da osigura povezivanje sidra i građevinske konstrukcije.
 

Zadaci i primjeri iz prakse

 • Uspostavljanje spoja i uklještanjem i tarnim otporom
 • Uspostavljanje spoja velike vlačne čvrstoće
 • Preuzimanje vlačnih i posmičnih sila
 • Osiguranje protiv dinamičkog opterećenja/
 • Ojačanje jednoslojnih i višeslojnih zidanih elemenata
 • Priljubljivanje i povezivanje konstrukcijskih elemenata (višeslojno)
 • Osiguranje napuklih konstrukcijskih elemenata
 • Stabilizacija napuklih zidanih struktura
 • Ojačanje zidanih struktura u slučaju lokalnih deformacija
 • Armiranje jednostavnih i višeslojnih zidanih struktura
scroll top