Menu

Cijev za injektiranje - povlačenje

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 127500 OR shop_item_has_category.category_line_no = 127500 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

Ubrizgavanje i istovremeno povlačenje cijevi za injektiranje s odvojivom bušaćom glavom

Poseban postupak je istodobno injektiranje i izvlačenje cijevi za injektiranje s odvojivom bušaćom glavom. DESOI isporučuje kompletnu opremu za ručni ili rad s pneumatskim sustavima. Za injektiranje ekspandirajućih materijala obavezno je koristiti nepovratni ventil. Sustav je jednostavan za upotrebu, za višekratnu uporabu (osim vrha) i može se postavljati bez krupnijih komada opreme. Zahvaljujući tome snižen je nepovoljan utjecaj na mjesto rada i njegovu okolinu. Moguće je injektiranje podesiti promjenom volumena ili tlaka. Ovakva metoda se upotrebljava pri popunjavanju šupljina u zemlji, za brtvljenje objekata kao što su brane i zemljani zidovi te za stabilizaciju i konsolidaciju tla.
 
Flyer Rammverpresslanze
Flyer Ram injection lances

open PDF

Injektiranje

Radni postupak
 • Postavite cijev za injektiranje s odvojivom bušaćom glavom
 • Postavljanje pneumatskog uređaja za izvlačenje, pričvršćivanje podloge pločom za odvajanje i pločom za podupiranje (br. 11516 + 11518)
 • Glavu za povlačenje (br. 11530 + 11535) postavite na cijev za injektiranje
 • Otvorite bajunetni spoj (br. 20639-38)
 • Crijevo materijala (br. 13683) spojite na DESOI PowerInject SP-20
 • Pokrenuti vijčanu pumpu DESOI PowerInject SP-20 (br. 13576) s materijalom
 • Crijevo materijala (br. 13684) spojite na cijev za injektiranje/
 • Cijev za injektiranje povlačiti pneumatskim uređajem za izvlačenje (br. 11525) oko 3 cm
 • Pokrenite uređaj za injektiranje, a protok materijala će izgurati vrh i materijal će se pokrenuti
 • Prilagodite brzinu povlačenja prema svojim potrebama

Povlačenje

Radni postupak
 • Kad se dosegne visina izvlačenja (približno 3 m), isključite DESOI PowerInject SP-20 tako što zatvorite oba kuglasta ventila
 • Odvojite crijeva za materijal
 • Nakratko otvorite kuglasti ventil kako biste oslobodili tlak iz crijeva za materijal, a zatim ga ponovno zatvorite
 • Učvrstite crijevo za materijal dvostrukom opružnom kopčom
 • Otpustite cijev za injektiranje iznad uređaja za povlačenje s dvojim kliještima pumpe za vodu i ručno ga odvijte
 • Odložite cijev za injektiranje (po potrebi isperite), odvojite crijevo materijala
 • Ako je potrebno, nastavite injektirajti i povlačiti ili očistite materijal

Cijevi za ubrizgavanje ovna mogu se vući mini bagerom ili sličnim strojem.
scroll top