Usluga - Tehnika injektiranja

IZJAVE O SVOJSTVIMA (preporuke)

Kako bi pomogao inženjerima građevine, arhitektima i ostalima iz struke, DESOI GmbH je pripremio izjave o svojstvima (preporuke) za primjene u raznim područjima.

Izjave o svojstvima možete naručiti s certifikatima o ispitivanju i prospektima na CD-u za nominalnu naknadu od 20 eura. raspoloživo samo na njemačkom jeziku

Međutim, izjave o svojstvima (preporuke) nisu zamjena za pažljivu dijagnostiku objekta koju provede stručni projektant. Štoviše, prilagodba konkretnom objektu preduvjet je uspješne primjene.

Ako je to potrebno, mi vam možemo preporučiti pouzdanog partnera. Naš know-how i kontakti prikupljeni tijekom 35 godina iskustva svakako čine prednost koje se ne želite odreći.

Izjave o svojstvima za projektante i arhitekte