Sanacija fugi

SANACIJA FUGI

DESOI pravokutni čelični pakeri su razvijeni za naknadnu izolaciju građevinskih i dilatacijskih spojeva injektiranjem. Pravokutni oblik čeličnog pakera osigurava sigurno stezanje u fugu. Prije početka injektiranja zatvorite ostale dijelove spojeva brtvama u obliku gumenog užeta.

DESOI pravokutnog čelični umetak

Prednost

  • Bez bušenja
  • Bez štemanja
  • Štedi vrijeme rada

Trgovina

Njemački
Engleski
Francuski

Savjetovanje i prodaja

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de