Sanacija fugi

DESOI INJEKTIRANJE KALUPA

Tvornički gotove oplate s integriranim gumama za brtvljenje i rupama za jednostavno umetanje nastavaka za injektiranje za naknadnu izolaciju propusnih dilatacijskih spojeva metodama injektiranja.

dilatacijski spojevi koji cure

Prednosti i pogodnosti

  • Jednostavna i brza montaža, koja smanjuje prekide u saobraćajnom prometu
  • Eliminira se dugotrajno bušenje otvora za injektore, uslijed rizika od pucanja kosina tokom bušenja ili brtvljenja otvora nakon injektiranja
  • Ugrađene brtveće usne brinu za zabrtvljen priključak obloge zidova

Primjeri primjene

Naknadno dihtanje curenja dilatacijskih spojeva

  • Kod pješačkim podvožnjaka,
  • Dovodne cijevi,
  • Stalne provjere u hidrauličkim strukturama, pa čak i na mostovima
DESOI injektiranje kalupa

Trgovina

Njemački
Engleski
Francuski

Savjetovanje i prodaja

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de