Sanacija fugi

SANACIJA FUGI

Za sanaciju fugi imamo alate, pumpe i pribor u programu koji omogućuju stručno izvršenje posla, kao što su pištolji i glave za fugiranje, električne vijčane pumpe, nosače, mlaznice, crijeva za materijal, abrazive i dr.