Horizontalno brtvljenje

HORIZONTALNO BRTVLJENJE / VIŠESTUPANJSKO UBRIZGAVANJE

Horizontalno zatvaranje (tlačno ubrizgavanje) primjenjuje se kod sustava brtvljenja protiv kapilarne uzlazne vlažnosti. Podrumi sve danas sve više prenamjenjuju u stambene prostorije. Za postizanje kakvoće u mnogim slučajevima u vlažne zidove mora biti izvedena dodatna stručna izolacija. U slučaju šupljina te se zapunjavaju cementnim ljepilom. Cilj horizontalnog zatvaranje je sužavanje kapilara u građevinskom materijalu i daljnje sprečavanje rasta vlažnosti te smanjenje sadržajnosti vlage u zidovima. Zapunjavanje šupljina i unos horizontalne blokade odvija se preko istog sustava pakera.

Prednosti i korištenje

 • Učvršćivanje zida i stabilizacija zida u području ubrizgavanja
 • Niska potrošnja injektorske tekućine prethodnim zapunjavanjem šupljina
 • Potrebno je manje pribora, npr.niže habanje bušilice i potreba pakera
 • Kraće vrijeme rada po tekućem metru

Primjeri primjene

 • Može se dodatno nanijeti na stare građevinske objekte
 • Ovisno o objektu i stupnju promočivosti u obzir dolaze različiti postupci za primjenu
 • Prethodni pregledi su kao osnova nužni za sanacijske mjere
 • Horizontalna zatvaranja moraju biti izvedena preko čitavog poprečnog presjeka građevinske komponente

Područja primjene

 • Zidovi sa šupljinama
 • Homogeni zidovi iz opeke
 • Homogeni zidovi iz opeke s niskom alkalnosti i stupnjem promočivosti ˃ 80%
Rastuća vlaga

Dodatne informacije:

WTA list 4-4-04 / D
"Ubrizgavanje zidova protiv kapilarne vlage"

WTA podsjetnik E-4-10
"Postupak ubrizgavanja s certificiranim materijalima za ubrizgavanje protiv kapilarnog prijenosa vlage "

WTA podsjetnik E-4-6, izdanje 01.2012D
"naknadno brtvljenje građevinskih komponenti u doticaju sa zemljom"

Područja primjene

Upotreba stupnjeva

Izvedba

Zid sa šupljinama

 

Kombinacija stupnja 1 (Injektorsko ljepilo) i stupnja 2 (Mikro emulzija)

 

1. Ubrizgavanje injektorskog ljepila (stupanj 1)
    • Punjenje šupljina
   
• Dodatno učvršćenje zida

2. Ubrizgavanje mikro emulzijom (stupanj 2) nakon stvrdnjivanja ljepila/
    
• Izrada horizontalnog brtvljenja

Homogen zid

 

Stupanj 2 (Mikro emulzija)

 

1. Ubrizgavanje mikro emulzijom
     • Izrada horizontalnog brtvljenja

Homogen zid iz opeke s niskom alkalnošću i stupnjem promočivosti > 80 %

Kombinacija stupnja 2 (Injektorsko ljepilo) i stupnja 3 (Aktivator)

1. Ubrizgavanje mikro emulzijom
    
• Izrada horizontalnog brtvljenja

2. Dodatno ubrizgavanje aktivatora za aktiviranje mikro emulzije

Horizontalno brtvljenje kod zidanja ciglom
Horizontalno brtvljenje šupljina
Horizontal sealing

Horizontal sealing
Subsequent injection against capillary ascending moisture

PDF open in german/englisch

PDF open in german/french

Trgovina

Njemački
Engleski
Francuski

Savjetovanje i prodaja

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de