Ubrizgavanje koprena

DESOI FLOW CONTROL II

Zahvaljujući uređaju DESOI Flow Control II i kompatibilnim uređajima, moguće je elektronički upravljati procesima injektiranja i doziranja. Tijekom procesa injektiranja moguće je podatke pregledavati, a zatim i digitalno obrađivati. DESOI Flow Control II uređaji preuzimaju na sebe stalni nadzor tlaka injektiranja, potrošnju materijala i omjere miješanja. U slučaju da dođe do odstupanja ili se postignu određene vrijednosti, uređaj se oglašava zvučnim signalom i može se isključiti, odnosno može biti isključen. Zahvaljujući vođenju evidencije aktivnosti injektiranja, jasan je tijek injektiranja kod svakog pojedinog pakera. To omogućava predstavljanje dokumentacije s relevantnim činjenicama o postupku injektiranja.

Zaslon jedinice za upravljanje protokom

Prednosti za projektante i građevinare

DESOI Flow Control II uređaji jamče da će se tijekom procesa injektiranja održavati tehnički zadani parametri i projektirane količine, kao što su tlak injektiranja i sastav smjesa.  Tako vođena oprema radi pouzdano, stabilno, iskušano i omogućava visoku pouzdanost u izvođenju. Po potrebi moguće je sustav prilagoditi projektu ili konkretnim zahtjevima u primjeni.

Podaci koje DESOI Flow Control II omogućava

 • Stvarna potrošnja materijala po pakeru (osim PUH brojača udaraca)
 • Omjer miješanja (osim PUH / Z)
 • Tlak injektiranja po pakeru
 • Trajanje injektiranja po pakeru
 • Redoslijed injektiranja
 • Broj ponovljenih injektiranja
 • Datum i vrijeme injektiranja

Usluge u našoj ponudi

 • Individualno tehničko savjetovanje
 • Upoznavanje sa sustavom pomoću posjete stručnjaka gradilištu
 • Davanje sustava u najam

Materijali

 • Akrilatni gel
 • PU i silikatne smole
 • Brojač udaraca
 • Cement
Pneumatska stapna pumpa s upravljanjem protoka

Trgovina

Njemački
Engleski
Francuski

Savjetovanje i prodaja

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de