Sustavi za injektiranje

ZAVRŠNI POKROVI BUŠOTINA

Završni pokrovi bušotina s unutarnjim plastičnim cijevima pretežno se upotrebljavaju u rudarstvu i tunelogradnji za brtvljenje bušotina ili radove punjenja. Kroz završetke bušotina se ubrizgava kamenje (šupljine) za učvršćivanje s umjetnim smolama, mineralnim materijalima itd.

DESOI paker za zapunjavanje rupa od bušenja

Područja primjene

 • Stabilizacija tla na različitim dubinama
 • Učvršćenje razasutog kamenja
 • Ubrizgavanje u građevne elemente
 • Ubrizgavanje u tlo ispod građevnih elemenata
 • Brtvljenje
 • Trajno zatvaranje bušotine
 • Ubrizgavanje uzvisina
 • Istraživačko bušenje u rudarstvu

Prednosti i korištenje

 • Jednostavno i pouzdano brtvljenje u bušotini
 • Široko područje dilatacije dubinske cijevi
 • Može se koristiti u različitim dubinama
 • Korišteni završni pokrovi bušotina iz umjetnih masa po potrebi se mogu bez problema bušiti
 • Plastične cijevi sprečavaju oštećenja na navojnim alatima

Trgovina

Njemački
Engleski
Francuski

Savjetovanje i prodaja

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de