Sustavi za injektiranje

SUSTAVI ZA INJEKTIRANJE

Naši sustavi za injektiranje posebno su prikladni za korištenje u rudarstvu, gradnji tunela, niskogradnji i specijalnim niskograđevinskim zahvatima. Oni uključuju bubreći paker, hidraulički paker, paker s prstenastom brtvom, paker za zapunjavanje rupa od bušenja, stezni paker, tlačno koplje, ventilski paker, paker za talpe itd., svi u raznim izvedbama.

Pribor i pomoćna oprema su također na raspolaganju. Pakeri za zapunjavanje rupa od bušenja su također dostupni u verziji s plastičnim cijevima. Stezni paker je pogodan za brtvljenje stijena injekcijskima smolama, kao i za injektiranje svih smjesa na bazi minerala. Tlačno koplje se utiskuje u tla koja se daju lako bušiti i za njega nisu potrebe posebne pripreme. Kod potrebe za injektiranjem u tla koja nisu lako prohodna predviđen je ventilski paker. Posebno razvijeni paker za talpe omogućava čvrst spoj i pouzdanu nepropusnost iza listova talpi.